Hola,

On Jun/27/2006, Joan T wrote:
> Vigileu amb això. Jo ho vaig provar i LA CAIXA, unilateralment, em va
> cobrar una comissió de més de 20 euros, perquè ho van consierar una
> transferència.

no m'ha passat mai. A un amic sí que li va passar (no recordo si eren 20
Euros o quan) però en tot cas al final la Caixa li va tornar, etc.

-- 
Carles Pina i Estany      GPG id: 0x8CBDAE64
    http://pinux.info    Manresa - Barcelona
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a