El timbre de les bicis no és obligatori? En tot cas,
és de lògica que n'hagin de portar. 

El sentit comú diu que s'ha de tocar el timbre quan
els vianants invadeixen el carril bici, així els
avises de que arribes perquè s'apartin. Evidentment és
molt millor que desviar la bici del seu carril per
invadir la vorera dels vianants i formar un caos
col.lectiu on tothom va per on li rota. 

Clar que fer que a les parades d'autobús la gent per
baixar hagi d'aixafar irremeiablement el carril bici
tampoc és gaire hàbil que diguem...

El problema dels cotxes aparcats damunt el carril bici
ja és més xungo...

Sílvia


--- Pol <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

  El timbre de la bici podria ser obligatori (o diu un
ciclistabarceloni)...__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a