A Dijous 29 Juny 2006 16:50, Albert Que va escriure:
> > Control+A per a marcar tot el text > botó secundari rata > caràcter >
> > escull lengua.
>
> Ja deia jo que havia de ser una cosa fàcil!

En usar l'OOo, cal tenir molt present el botó secundari damunt el text.  No 
importa cercar pels menús.  Tot el rellevant pel context, sol ser allà.


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a