El dimarts  4/07/06, a les 11:01 (+0200), laura va escriure:
> algu sap llocs en internet q s'encarreguen de visitar webs i a
> guardar-les? conec http://web.archive.org/ pero en totes les webs més
> conegudes nomes va guardar pagines fins a març del 2005. Sabeu algun
> altre?

Hi ha aquesta, i el cache de Google (no sempre funciona).

-- 
hrnzt

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a