He trobat aquesta notícia per internet:

http://lavanc.com/lavanc/iphp/not1.php?id=1537

No sé ni com definir-ho... penòs?

Miquel
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a