A mi també m'ha agradat, Toni...
Apa... ara, a escriure més ficció ;)
-----
Salut
Txerra
http://txerrades.blogspot.com/ 
2006/7/11, Erinska <[EMAIL PROTECTED]>:
Hola Toni,

He tngut una mica de temps i he llegit el teu relat. A mi m'ha
agradat... Gràcies.

Mercè_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a