[ 
https://issues.apache.org/jira/browse/CLOUDSTACK-8209?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:all-tabpanel
 ]

Rohit Yadav reassigned CLOUDSTACK-8209:
---------------------------------------

  Assignee:   (was: Rohit Yadav)

> VM migration fails across KVM hosts if hosts have same hostname even if 
> different libvirt uuid or IPs
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------
>
>         Key: CLOUDSTACK-8209
>         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/CLOUDSTACK-8209
>       Project: CloudStack
>     Issue Type: Bug
>   Security Level: Public(Anyone can view this level - this is the 
> default.) 
>  Affects Versions: 4.5.0
>      Reporter: Rohit Yadav
>      Priority: Minor
>       Fix For: Future
>
>
> In case KVM hosts have same hostname but different libvirtd host uuid or IPs, 
> VM migration fails with:
> 2015-02-04 15:22:18,042 ERROR [c.c.v.VmWorkJobDispatcher] 
> (Work-Job-Executor-13:ctx-ae4c1ba1 job-37/job-38) Unable to complete 
> AsyncJobVO {id:38, userId: 2, accountId: 2, instanceType: null, instanceId: 
> null, cmd: com.cloud.vm.VmWorkMigrate, cmdInfo: 
> rO0ABXNyABpjb20uY2xvdWQudm0uVm1Xb3JrTWlncmF0ZRdxQXtPtzYqAgAGSgAJc3JjSG9zdElkTAAJY2x1c3RlcklkdAAQTGphdmEvbGFuZy9Mb25nO0wABmhvc3RJZHEAfgABTAAFcG9kSWRxAH4AAUwAB3N0b3JhZ2V0AA9MamF2YS91dGlsL01hcDtMAAZ6b25lSWRxAH4AAXhyABNjb20uY2xvdWQudm0uVm1Xb3Jrn5m2VvAlZ2sCAARKAAlhY2NvdW50SWRKAAZ1c2VySWRKAAR2bUlkTAALaGFuZGxlck5hbWV0ABJMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzt4cAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAA3QAGVZpcnR1YWxNYWNoaW5lTWFuYWdlckltcGwAAAAAAAAAAXNyAA5qYXZhLmxhbmcuTG9uZzuL5JDMjyPfAgABSgAFdmFsdWV4cgAQamF2YS5sYW5nLk51bWJlcoaslR0LlOCLAgAAeHAAAAAAAAAAAXNxAH4ABwAAAAAAAAACcQB-AAlwcQB-AAk,
> cmdVersion: 0, status: IN_PROGRESS, processStatus: 0, resultCode: 0, result: 
> null, initMsid: 5071960016, completeMsid: null, lastUpdated: null, 
> lastPolled: null, created: Wed Feb 04 15:22:15 IST 2015}, job origin:37
> com.cloud.utils.exception.CloudRuntimeException: 
> org.libvirt.LibvirtException: internal error: Attempt to migrate guest to the 
> same host kvm-test                     
> >---at 
> >com.cloud.vm.VirtualMachineManagerImpl.migrate(VirtualMachineManagerImpl.java:1956)
> >---at 
> >com.cloud.vm.VirtualMachineManagerImpl.orchestrateMigrate(VirtualMachineManagerImpl.java:1854)
> >---at 
> >com.cloud.vm.VirtualMachineManagerImpl.orchestrateMigrate(VirtualMachineManagerImpl.java:4501)
> >---at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)      
> >   
> >---at 
> >sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
> >---at 
> >sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
> >---at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)            
> >   
> >---at 
> >com.cloud.vm.VmWorkJobHandlerProxy.handleVmWorkJob(VmWorkJobHandlerProxy.java:107)
> >---at 
> >com.cloud.vm.VirtualMachineManagerImpl.handleVmWorkJob(VirtualMachineManagerImpl.java:4633)
> >---at com.cloud.vm.VmWorkJobDispatcher.runJob(VmWorkJobDispatcher.java:103) 
> >    
> >---at 
> >org.apache.cloudstack.framework.jobs.impl.AsyncJobManagerImpl$5.runInContext(AsyncJobManagerImpl.java:536)
> >---at 
> >org.apache.cloudstack.managed.context.ManagedContextRunnable$1.run(ManagedContextRunnable.java:49)
> >---at 
> >org.apache.cloudstack.managed.context.impl.DefaultManagedContext$1.call(DefaultManagedContext.java:56)
> >---at 
> >org.apache.cloudstack.managed.context.impl.DefaultManagedContext.callWithContext(DefaultManagedContext.java:103)
> >---at 
> >org.apache.cloudstack.managed.context.impl.DefaultManagedContext.runWithContext(DefaultManagedContext.java:53)
> >---at 
> >org.apache.cloudstack.managed.context.ManagedContextRunnable.run(ManagedContextRunnable.java:46)
> >---at 
> >org.apache.cloudstack.framework.jobs.impl.AsyncJobManagerImpl$5.run(AsyncJobManagerImpl.java:493)
> >---at 
> >java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:471)   
> >---at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:262)        
> >   
> >---at 
> >java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
> >---at 
> >java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
> >---at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)                --
This message was sent by Atlassian JIRA
(v6.4.14#64029)

Reply via email to