Este número coordinado por Anna Valls, gira al entorno de la situación del
mercado laboral, de la relación de la oferta y la demanda, de las
competencias y capacidades que nos piden, de los nuevos roles emergentes, de
la formación para adecuarnos a las demandas del mercado … todo con el
objetivo de mostrar las oportunidades que nos ofrece nuestro entorno.

 

En el nuevo Item, encontraréis:Editorial: Rols emergents, mercat laboral, formació i competències ... .
Anna Valls


A debat: Els bibliotecaris i documentalistes estan capacitats per cobrir els
llocs de treball emergents que estan sorgint? La relació entre l’oferta i la
demanda és bona? Quins perfils cerquen les empreses o administracions
públiques? Quins perfils troben? . Mercè Andreu, Cristina Domínguez, Mònica
Montero, Jordi Permanyer, Amadeu Pons i Albert Díaz

Dossier monogràfic: Bibliotecaris, documentalistes i competències
professionals. Javier Atenas

Intel·ligència competitiva con a eina d’adaptació de les universitats i de
la informació i la documentació a l’EEES i al nou mercat laboral. Aleixandre
López-Borrull, Eva Ortoll Espinet, Montserrat Garcia Alsina y Josep Corbasí
Morales

El perfil professional del gestor de la informació (informatuion manager).
Ramon Maspons y Mònica Montero

Redefinint: els rols dels bibliotecaris de suport a la recerca
universitària. Lluïsa Perona Gutiérrez y Miquel Puertas Molina

Arquitecte de la informació o consultor en usabilitat. Mireia Ribera

Experiències professionals en primera persona. Maika García, Rita Bermúdez,
Gemma Prat, Christi Cerdà, Marta Barba, Eli Ramírez, Judith García y Sonia
Reverte

Formació i desenvolupament professional a les Biblioteques de Barcelona.
Lluís Salvador Ugalde

A destacar: Fonts d’informació on adreçar-se per trobar feina. Mercè Mateu

Crònica professional: ressenyes de les diferents jornades i activitats
d’interès professional

Re-Marcats: algunes de les novetats bibliogràfiques


Para más información: 

Subscripciones y publicidad: Cristina Pérez co...@cobdc.org

Os recordamos que los miembros del Col·legi reciben gratuitamente esta
publicación y que pueden acceder a la versión electrónica a través de la
intranet de la web del Col·legi.

 

 

 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes

de Catalunya

Ribera, 8 pral

08003 Barcelona

Tel 93 319 76 75

Fax 93 319 78 74

co...@cobdc.org

www.cobdc.org

 


 _____ 

I am using the Free version of SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/len>
.
SPAMfighter has removed 18626 of my spam emails to date.

Do you have a slow PC? <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter?cid=sigen>
Try free scan! 


----------------------------------------------------
Los archivos de IWETEL pueden ser consultados en: 
        http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html
----------------------------------------------------

Responder a