Hi,

Does somebody have a language description of Jess (to be added to wordfile.uew) 
for syntax highlighting in Ultraedit?

Regards,
Martijn

Disclaimer
Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de 
afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te 
verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en 
eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op 
te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar 
groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 
voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and are solely intended for 
the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender 
and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is 
prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any 
attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not 
accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the 
content of and/or the transmission of this message.

Reply via email to