Обява:
 Загубена секретарка с руса коса и сини очи. Отговаря на името Шуши. Моля,
който я намери да ми я върне, защото новата е още по-загубена.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
* PLEASE do not post offensive jokes
* List info and instructions are available at 
http://harbinger.sirma.bg/lists/jokes.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Одговори путем е-поште