Заключение от застрахователна експертиза на компютърна фирма:

"Клиентът сам е виновен за повредата на компютъра си, тъй като неправилно го е използвал по време на пожар".

Одговори путем е-поште