Скинар седи на покрива на висока сграда. До него пушка тип "помпа" с оптически мерник и торба трева. Скинарят подпира помпата на рамото си, прицелва се, бърка в торбата с тревата, хваща една стиска, протяга ръка над тротоара и стрива тревата:

- Хипи-хипи-хипи-хипи....

Одговори путем е-поште