Заглавие : Повишение   
МЪЖКИЯТ ЧЛЕН иска повишение на заплатата по следните причини: - винаги работи съсредоточено и под напрежение - умее дълбоко да потъва в работата - може да работи във всички направления - няма вентилация или климатик на работното си място - работи в условията на повишена влажност - работи при високи температури - работи през почивните дни и празници - може да работи по всяко време на денонощието - подложен е на риск от професионални заболявания Повишението на заплатата на МЪЖКИЯ ЧЛЕН е отказано по следните причини: - не може да работи 8 часа на ден - не винаги се подчинява на искането да започне да работи - след кратък работен период заспива - не може да остане предан на едно работно място - много рано излиза в пенсия - работи само при постоянно подбутване - постоянно оставя работното си място мръсно - понякога бяга от работа преди края на работното време
 
 
 
Царят изпратил тримата си сина на пътешествие. Вървели те дълго по гори и полета, по планини и долове, накрая се уморили, дощяло им се любов да правят....Гледат пред тях къщурка. Приближават се и виждат пред нея един старец, който седи на стъпалата и плаче. - Дядо, пусни ни да пренощуваме... - Не мога, момчета, опасно е. Тази вечер ще дойде ламята. Всяка година тя идва и взима по една девойка от селото. Тази година е ред на моята внучка.... - Абе слушай, ти ни пусни пък за ламята да не те е грижа. Пуснал ги дядото да спят в плевнята. Настъпила нощта и ламята долетяла. - Дядка, къде е внучката? - Аааа, в плевнята е ламичке.... С гръм и трясък ламята се изнесла към плевнята. Минало час, минали два, а на третият старецът плахо открехва вратата на плевнята. Гледа вътре, единият брат държи ламята, вторият и е повдигнал опашката, а третият я чука. Този който я държи, в същото време я гали по главите и й говори: - Видя ли сега, ма, видя ли, ако вместо три глави имаше три задника, знаеш ли колко отдавна щеше да си си вкъщи.....
 
На един мост стърчали трима: той, тя и на него...
 
 
 

Одговори путем е-поште