from : <[EMAIL PROTECTED]>
относно : uvajaemi 
to : <=========> 
date : Четвъртък , 06 Септември 2001 17:25:49 
size : 1772 B

Високоуважаеми господине,
Въпреки вашите уверения, че кодът е безгрешен, много от думите остават неразбрани. Първата плоча е преведена. Непознати думи много. Напредваме бавно. Движим се в мрак. Отворихме и второто помещение. Същите плочи и същата писменост. Изпращаме преведената първа песен. Наричаме ги песни, защото те наистина са нещо такова.

Одговори путем е-поште