Title: Pouka :o)

Бях на седмото небе. Приятелката ми и аз излизахме вече година и накрая решихме да се оженим. Родителите ни поддържаха, приятелите се радваха за нас, а приятелката ми? Тя беше просто фантастична!
Само едно нещо ме притесняваше и то не малко. Това бе сестра й. В двадесетата година от живота си, тя обличаше къси и прилепнали поли, а деколтетата на блузите й бяха дълбоки и “щедри”. Съвсем систематично, когато беше в близост до мен, тя се привеждаше, така че бикините й се разкриваха пред погледа ми.
Със сигурност това бе преднамерено, защото пред друг тя не се държеше по този начин.
Един ден тя ми позвъни и ме помоли да намина през тях, защото трябвало да се прегледат поканите за тържеството. Пристигайки видях, че тя е сама. Малко след като седнахме на канапето тя започна да шепне, че скоро ще бъда женен, а тя има чувства и желания към мен. Желания, които тя не може да преодолее, а между другото не е и заинтересована да преодолее. Каза ми, че иска да се любим един единствен път, преди да съм се заклел във вярност към сестра й. Бях в шок, неспособен да кажа дума.
Тя каза: “Аз се качвам в стаята си, а ти , ако решиш, просто се качи и ме вземи.” Стоях замръзнал, гледайки я как се качва по стълбите. Стигайки горе тя ми подхвърли бикините си, гледайки подканващо. Замислих се за момент, след което се обърнах решително към изхода, запътвайки се към колата. Отваряйки вратата видях бъдещият ми тъст стоящ насред алеята водеща към колата ми. С насълзени от вълнение очи той ме прегърна и каза: “Много сме радостни, че издържа нашият малък изпит. Не сме се и надявали на такъв добър мъж за нашата дъщеря! Добре дошъл в семейството!”

Поука от цялата тази история: Винаги оставяйте презервативите в колата!!!

Одговори путем е-поште