Отдел "Човешки ресурси" Правила за вътрешния ред:

БОЛНИЧНИ: Отсега нататък няма да се приемат болнични листове в уверение
на отсъствие по болест. Щом можете да отидете на лекар, значи можете да
дойдете на работа.

ХИРУРГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ: Отсега нататък операциите са забранени. Докато
сте на работа при нас, се нуждаете от всички свои органи. Не се допуска
отстраняването на който и да е от тях. Противното води до неизпълнение
на клаузите от трудовия ви договор.

ЛИЧНИ ДНИ: Всеки служител ще получава по 104 лични дни в годината. Те се
наричат Съботи и Недели.

ДНИ В ОТПУСК: Всички служители ползват отпуска си по едно и също време
всяка година. Дните в отпуск са както следва: 1 януари, 3 март и 25
декември.

ОТСЪСТВИЯ ПО ПОВОД НА ПОГРЕБЕНИЕ: Няма извинение за неприсъствие на
работа. Нищо не можете да направите за починали близки, приятели или
колеги. Трябва да се полагат максимално усилия с формалностите около
ритуала да се ангажират трудово неангажирани хора. В редки случаи,
когато ангажирането на служител е неизбежно, погребението следва да се
насрочва за часове в късния следобед. За нас ще е чест да ви разрешим да
работите през обедната си почивка и съответно да си тръгнете от работа
един час по-рано, след като докажете, че вашият дял от ежедневната
работа е свършен.

ОТСЪСТВИЕ ПОРАДИ СОБСТВЕНА СМЪРТ: Това е основателна причина за
отсъствие от работа. Въпреки това, бихме желали да депозрате двуседмично
предизвестие, тъй като е ваше собствено задължение да обучите и въведете
в работата си вашия заместник.

ПОЛЗВАНЕ НА СТАЯТА ЗА ПОЧИВКА: Като цяло твърде много време се прекарва
в стаята за почивка. За в бъдеще въвеждаме практиката за ползване на
стаята за почивка по азбучен ред: всички служители, чието име започва с
<А> ще ползват стаята за почивка от 8:00 до 8:20, всички служители,
чието име започва с <Б> - от 8:20 до 8:40 и т.н. Ако не сте в състояние
да посетите стаята за почивка в позволеното ви време, ще трябва да
изчакате до следващия ден, когато отново ще е ваш ред. В изключително
спешни случаи се разрешава на служители да разменят времето си за
ползване на стаята за почивка с някой свой колега. В тези случаи
размяната следва да бъде писмено утвърдена от преките ръководители на
разменящите се служители. В допълнение, въвежда се стриктен 3-минутен
лимит за ползване на тоалетните. След изтичане на 3-те минути ще се
активира сирена, рулото тоалетна хартия ще се скрие и вратата на
тоалетната ще се отвори.

ОБЕДНА ПОЧИВКА: Хората с тегло под нормалното се нуждаят от един час,
тъй като трябва да се хранят повече, за да изглеждат здрави. Хората с
нормално тегло имат право на 30 минути за обед, за да се хранят
балансирано и да поддържат средностатистическа фигура. Хората с
наднормено тегло имат право на 5 минути за обяд, тъй като това време им
позволява да изпият един диетичен шейк Slim Fast и да изпият една
таблетка за намаляване на теглото.

КОДЕКС НА ОБЛЕКЛОТО: Препоръчително е да идвате на работа облечени по
начин, съответстващ на заплатата ви. Ако забележим, че сте обути с
обувки на Prada за $350 и носите чанта на Gucci за $600 ще сме убедени,
че финансовото ви положение е добро и не се нуждаете от увеличение на
заплатата.

Благодарим за лоялното ви отношение към нашата фирма! Тук сме, за да
осигурим положителни емоции на персонала. Затова, молим, всякакви
въпроси, коментари, безпокойства, оплаквания, разстройства
(нервно-психични, не чревни), раздразнения, досаждания, инсинуации,
изявления, заявления, обвинения, опасения, размишления, смаяности,
ужасения или предложения да отправяте някъде другаде! Желаем ви приятна
седмица!

Отдел "Човешки ресурси"


--
*******************************************************************
  Iliana Misheva - Marketing Manager
  Sirma Solutions - Combination of high technologies, knowledge and
creativity in IT consulting and software development.
  North American Office:  438 Isabey Street, Suite 103 Montreal, Quebec,
Canada H4T 1V3
  Tel: +1-514-340-9174; Fax: +1-514-343-0143
  European Office: 135, Tzarigradsko Shosse Blvd. Sofia, Bulgaria
  Tel: +359-2-976-83-04; Fax: +359-2-976-83-11
  E-mail: [EMAIL PROTECTED]
  http://www.sirmasolutions.com
*******************************************************************


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
* send mails to [EMAIL PROTECTED]
* PLEASE do not post offensive jokes
* message size limit is 150 KB
* List info and instructions are available at 
http://harbinger.sirma.bg/lists/jokes.html
and in the header of this email
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Одговори путем е-поште