Каква е разликата между батерията и жената? Батерията има и положителна страна!
 
Каква е външната прилика между мъжа и делфина? И двете изглеждат умни, но още не е доказано

Одговори путем е-поште