(italiano / english / srpskohrvatski)

Europske r&k partije o imperijalističkom napadu na Siriju

1) Sastanak europskih radničkih i komunističkih partija (SRP) / Statement of 
the Communist and Workers Parties of Europe condemning the escalation of the 
imperialist aggressiveness in Syria
2) I partiti comunisti europei condannano l’aggressione imperialista contro la 
Siria (Bruxelles, 11.4.2018)
3) Imperijalistički napad na Siriju (SRP)


=== 1 ===

http://www.srp.hr/sastanak-europskih-radnickih-i-komunistickih-partija/

Sastanak europskih radničkih i komunističkih partija
15. travnja 2018. 
<http://www.srp.hr/sastanak-europskih-radnickih-i-komunistickih-partija/> / SRP 
<http://www.srp.hr/author/srp/> / No comments 
<http://www.srp.hr/sastanak-europskih-radnickih-i-komunistickih-partija/#respond>
U Bruxellesu je 11. 4. 2018. u zgradi Europskog parlamenta održan sastanak 
europskih radničkih i komunističkih partija u organizaciji delegacije Grčke 
komunističke partije u Europskom parlamentu. Tema sastanka bila je klasno 
orijentirana politička borba i suradnja sa sindikatima. Sudjelovala su 32 
izlagača iz 27 zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Velika Britanija, 
Hrvatska, Cipar, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, 
Latvija, Luksemburg, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, 
Rusija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Ukrajina.

Socijalističku radničku partiju je predstavljala Vesna Konigsknecht. Naše 
izlaganje možete pročitati ovdje.

Suradnja Socijalističke radničke partije sa sindikatima u cilju jačanja klasne 
svijesti radnika, posebno mladih


Proces raspada SFRJ i osamostaljenja bivših republika u zasebne države 
obilježen je bujanjem nacionalizma i šovinizma. Proces osamostaljenja je 
završen, Hrvatska je međunarodno priznata država, članica UN-a i EU, nitko nas 
ne osporava niti ugrožava, ali dominacija nacionalnog i nacionalističkog ne 
prestaje, nego se namjerno održava. Time se pokušava spriječiti govor o klasnom 
karakteru našeg društva. Zahvaljujući dominaciji nacionalnog nad klasnim, 
hrvatski radnici nisu svjesni da su klasa. Razvijanje klasne svijesti je 
prioritet kojem SRP posvećuje punu pažnju.

Počeli smo prije dvije godine projektom izrade Radničkog leksikona u kojem 
izraze s kojima se radnici susreću objašnjavamo iz perspektive interesa 
radničke klase... Cilj nije naš doprinos leksikografiji nego poticanje radnika 
da uvijek i o svemu razmišljaju iz perspektive vlastitog interesa, da osvijeste 
svoj klasni položaj. U tom procesu, suradnja sa sindikatima je od posebne 
važnosti.

Nažalost, odnos sa sindikatima je narušen. Paralelno s procesom osamostaljenja 
Hrvatske, tekao je proces reformiranja Saveza komunista u Socijaldemokratsku 
partiju. Po pitanju odnosa prema radništvu, SDP definitivno nije ljevica (dva 
puta su bili na vlasti, oba puta su mijenjali zakon o radu, oba puta na štetu 
radnika), ali je zadržao neke elemente lijevog svjetonazora (antifašizam, prava 
žena, itd.) pa ga šira javnost, uključujući sindikate, percipira kao lijevu 
stranku. Zato sindikati ne govore da je SDP izdao radništvo, nego kažu da je 
ljevica izdala radnike.

Suradnju sa sindikatima otežava i činjenica da druge lijeve stranke, pa tako i 
SRP, ne participiraju u vlasti pa ne mogu proizvesti učinak. Mi ne možemo ni 
jednim jedinim glasom utjecati na donošenje zakona i mjera kojima bi se štitili 
interesi radnika pa sindikati ne vide korist od suradnje s nama. U takvim 
okolnostima, obnavljanje i njegovanje odnosa sa sindikatima je dugotrajan i 
osjetljiv proces.

Prije nekoliko mjeseci smo organizirali tribinu „Problem revolucionarnog 
subjekta“ u cilju revitalizacije činjenice da je radnička klasa revolucionarni 
subjekt univerzalnog karaktera. Na tribinu smo pozvali predstavnika sindikata 
da čujemo njegovo mišljenje. Nismo čuli ono što smo željeli čuti. Radnicima je 
svejedno tko je ljevica, a tko desnica, važno im je tko bolje štiti njihove 
interese. Da bismo ih vratili lijevim idejama, moramo dokazati da je ljevica u 
zaštiti radničkih prava bolja od desnice.

Nedavno smo organizirali okrugli stol o dijalogu ljevice i sindikata. 
Predstavnici sindikata su ogorčeno govorili o reformiranju ljevice u Hrvatskoj, 
Europi i svijetu pri kojem se „usput zaboravilo na radnike“. Vraćanje 
povjerenja u ljevicu je od presudne važnosti, zato ćemo redovito pratiti 
sindikalne akcije, davati im podršku, promovirati ih i u njima sudjelovati, 
dolaziti na prosvjede i štrajkove koje organiziraju. Kao primjer navodim 
podršku koju smo nedavno dali radnicima jednog brodogradilišta koji se bore za 
očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Unatoč mjerama koje poduzimaju i njihovi 
sindikati i lokalna zajednica, sve ide u pravcu gašenja brodogradilišta, čime 
se nastavlja pogubni trend gašenja industrijske proizvodnje i pretvaranja 
Hrvatske u turističku destinaciju gdje vlasnici kapitala multipliciraju svoje 
profite, radnici pokrivaju uslužne djelatnosti, a građani gledaju preko ograde.

Poseban su problem mladi radnici. SRP snažno podržava ideju sindikata 
zaposlenika u hrvatskom školstvu koji radi na programu sindikalnog obrazovanja 
u srednjim školama, kako bi se učenici završnih razreda kroz nastavu upoznali s 
važnošću sindikalnog organiziranja. Sindikalno organiziranje je važan korak u 
razvoju klasne svijesti pa ćemo tu ideju promovirati i na tribini koju 
organiziramo povodom 200. obljetnice rođenja Karla Marxa. Tribina će se baviti 
pitanjem aktualnosti i relevantnosti marksizma danas i činjenicom da se kroz 
proces obrazovanja ne stječu nikakva znanja o eksploatatorskoj naravi 
kapitalizma, o suprotstavljenim interesima rada i kapitala, o potrebi i 
mogućnostima otpora, sve do promjene društvenog sustava. Na tribini će govoriti 
isključivo mladi ljudi, oni koji su vaninstitucionalnim kanalima saznali tko je 
Karl Marx, jer se kroz institucije i mainstream medije u Hrvatskoj to ne može 
saznati.

Suradnja sa sindikatima, klasno osvještavanje radnika i rad s mladima, to su 
osnovni pravci djelovanja SRP-a u narednom razdoblju.

Sljedećeg dana, 12. 4. 2018., održana je plenarna sjednica Europske 
komunističke inicijative na kojoj je usvojena izjava europskih komunističkih i 
radničkih partija kojom osuđujemo eskalaciju imperijalističke agresije na 
Siriju. Izjavu na engleskom jeziku i popis potpisnica možete pročitati ovdje.

Statement of the Communist and Workers Parties of Europe condemning the 
escalation of the imperialist aggressiveness in Syria


The communist and workers’ parties of Europe condemn the escalation of the 
imperialist aggressiveness and the sharpening of the situation in Syria and the 
broader region after the statement of D. Trump, President of the USA, on April 
11th about bombarding Syria under the pretext of the use of chemical weapons, 
something that the USA have repeatedly done in the past. The danger of a 
generalized war increases.

The communist and workers’ parties express their internationalist solidarity to 
the people of Syria and the other peoples of the region, they call upon the 
working class, the people’s forces to reinforce the struggle against the 
imperialist interventions and wars, of the NATO, the USA and the EU.

Peoples must not shed their blood for the interests of the monopoly groups, the 
competition for the control of energy resources, the routes of transportation, 
the control of the markets and the distributions of spheres of influence.

Peoples have the right to live peacefully and have the power to claim a society 
free from wars, crises, poverty and exploitation.


Signing Parties

Communist Party of Albania

Party of Labour of Austria

Communist Party of Belgium

New Communist Party of Britain

Communist Party of Britain

Communist Party of Bulgaria

Socialist Workers Party of Croatia

AKEL (Cyprus)

Communist Party of Bohemia & Moravia

Communist Party in Denmark

Communist Party of the Workers of Finland

Revolutionary Communist Party of France

Revolutionary Party Communistes (France)

Communist Party of Greece

Hungarian Workers Party

Workers Party of Ireland

Communist Party (Italy)

Socialist Party of Latvia

Communist Party of Luxembourg

Communist Party of Malta

New Communist Party of the Netherlands

Communist Party of Norway

Communist Party of Poland

Romanian Socialist Party

Communist Party of the Russian Federation

Russian Communist Workers Party

Communist Party of the Soviet Union

New Communist Party of Yugoslavia

Communists of Serbia

Communist Party of the Peoples of Spain

Communist Party of Sweden

Swiss Labour Party

Communist Party of Turkey

Communist Party of Ukraine

Union of Communists of Ukraine

Nažalost, dva dana kasnije došlo je do besramne izravne agresije na Siriju, što 
smo najoštrije osudili.

Na marginama ovih sastanaka, naša je predstavnica imala i dva bilateralna 
susreta.

Susrela se s predstavnikom Švedske komunističke partije u cilju nastavka 
suradnje naših partija koja je započela susretom u Splitu i razmjenom pisama... 
Razgovaralo se o rastućem nacionalizmu, posebno među mladima (u obje zemlje) i 
o potrebi našeg snažnijeg angažmana u jačanju klasne svijesti radnika.

Drugi susret bio je s Kostasom Papadakisom, članom CK KKE i članom Europskog 
parlamenta. Razgovaralo se o stanju na Balkanu i o napetostima koje opterećuju 
neke zemlje u regiji... Zaključili smo da je posebno važno da radničke, 
socijalističke i komunističke partije regije usuglašavaju stavove i da na 
probleme reagiramo zajedničkim izjavama.

Vođeni su i vrlo zanimljivi neformalni razgovori s predstavnicima Srbije, 
Bugarske, Francuske, Rumunjske, Britanije… Sve sastanke i susrete u Bruxellesu 
ocjenjujemo kao izrazito dobre i poticajne.


=== 2 ===

http://ilpartitocomunista.it/2018/04/12/i-partiti-comunisti-europei-condannano-laggressione-imperialista-contro-la-siria/

I partiti comunisti europei condannano l’aggressione imperialista contro la 
Siria

12 aprile 2018

La seguente dichiarazione comune è stata sottoscritta da 28 partiti comunisti 
d’Europa, riuniti in questi giorni all’European Communist Meeting di Bruxelles, 
contro la prospettiva di una nuova aggressione imperialista ai danni del popolo 
siriano.
“I Partiti Comunisti che si sono riuniti l’11 Aprile a Bruxelles condannano 
l’escalation dell’aggressività imperialista e lo sviluppo della situazione in 
Siria e nella regione, dopo l’annuncio del Presidente degli USA Donald Trump di 
nuovi bombardamenti in Siria con il pretesto dell’utilizzo di armi chimiche, 
che gli USA hanno già compiuto più volte in passato. Il pericolo di una guerra 
generalizzata è sempre più in crescita.
I Partiti Comunisti esprimono la loro solidarietà internazionalista al popolo 
siriano e agli altri popoli della regione e si rivolgono alla classe 
lavoratrice e alle forze popolari per rinforzare la lotta contro gli interventi 
imperialisti e le guerre. Contro la Nato, gli Usa e l’Unione Europea.
I popoli non devono versare nemmeno una goccia di sangue per gli interessi dei 
gruppi monopolistici, nel conflitto per il controllo delle risorse energetiche, 
per le vie di trasporto e per il controllo dei mercati e per la distribuzione 
delle sfere di influenza.
I popoli devono avere il diritto di vivere in pace e di pretendere una società 
libera dalle guerre, dalle crisi, dalla povertà e lo sfruttamento.”

Elenco dei partiti che hanno sottoscritto l’appello (in ordine alfabetico 
secondo la denominazione inglese del paese d’origine):
Partito del Lavoro d’Austria (PdA)
Partito Comunista di Bulgaria (KPB)
Partito Socialista dei Lavoratori di Croazia (SRP)
Partito Progressista dei Lavoratori di Cipro (AKEL)
Partito Comunista dei Lavoratori di Finlandia (KT)
Partito Comunista Rivoluzionario di Francia (PCRF)
Partito Rivoluzionario dei Comunisti (Francia)
Partito Comunista di Grecia (KKE)
Partito dei Lavoratori Ungherese (Munkaspart)
Partito dei Lavoratori (Irlanda)
Partito Comunista (PC- Italia)
Partito Socialista di Lettonia (LSP)
Partito Comunista di Lussemburgo (KPL-PCL)
Partito Comunista di Norvegia (NKP)
Nuovo Partito Comunista dei Paesi Bassi (NPCN)
Partito Comunista di Polonia (KPP)
Partito Socialista Romeno (PSR)
Partito Comunista della Federazione Russa (KPRF)
Partito Comunista Operaio Russo (RKRP)
Partito Comunista dell’Unione Sovietica (KPSS)
Partito Comunista dei Popoli di Spagna (PCPE)
Partito Comunista di Svezia (SKP)
Partito Svizzero del Lavoro (PdAS-PST)
Partito Comunista di Turchia (TKP)
Partito Comunista di Ucraina (KPU)
Unione dei Comunisti di Ucraina
Nuovo Partito Comunista Britannico (NCPB)
Nuovo Partito Comunista di Jugoslavia (NKPJ)


=== 3 ===

http://www.srp.hr/imperijalisticki-napad-na-siriju/

Imperijalistički napad na Siriju
15... travnja 2018. <http://www.srp.hr/imperijalisticki-napad-na-siriju/> / SRP 
<http://www.srp.hr/author/srp/> / No comments 
<http://www.srp.hr/imperijalisticki-napad-na-siriju/#respond>

Socijalistička radnička partija Hrvatske najoštrije osuđuje napade na položaje 
Sirijske vojske predvođene od strane SAD-a, Velike Britanije i Francuske. Nakon 
optužbe za navodno korištenje kemijskog oružja od strane Sirijske vojske u 
borbama za  oslobođenje od islamističkih bandi, jurišnici krupnog kapitala 
predvođeni Donaldom Trumpom izvršili su  raketiranje na suverenu i međunarodno 
priznatu zemlju Siriju. Očaj zbog činjenice da godine pokušaja rušenja 
predsjednika Bašara al Asada nisu urodile plodom i da je hrabra sirijska 
vojska, uz veliku pomoć Rusije, uspjela obraniti zemlju i osloboditi istu od 
krvoločnih bandi pod raznim imenima (kao „Umjerena opozicija, ISIL, Al-Nusra 
itd.) jedini je razlog napada na Siriju.

SRP Hrvatske također najoštrije osuđuje i slugansku „Hrvatsku vladu“ zbog 
podrške zločincima u ratu protiv Sirije. Podrška zločincima ih svrstava na 
stranu zločinaca i zato pozivamo sve miroljubive i progresivne snage da izraze 
osudu agresije i da pokažu hrvatskoj javnosti da ne podržavamo beskičmenjaštvo 
i sluganstvo ove Vlade.

Zaustavite agresiju na Siriju!

Živjela borba Sirijskog naroda protiv imperijalizma!

Smrt imperijalizmu – sloboda narodu!


Rispondere a