Sjølvbetente hytter som har shop=provisions vil ikkje vise som wilderness hut.


Sidan Norge er lite i den store samanhengen så vil ein nok neppe å gjennom ein 
slags override.

Kanskje ein kan endre shop=provisions til provisions=yes/no?


https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/pull/2279

[https://avatars1.githubusercontent.com/u/8292987?v=3&s=400]<https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/pull/2279>

Topo extension wilderness hut by Ircama · Pull Request 
...<https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/pull/2279>
github.com
Topo extension wilderness hut #2279. Open Ircama wants to merge 9 commits into 
gravitystorm: master from Ircama: topo-extension-wilderness_hut


_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til