Her er det noen filer som er klar til import.

Det kommer flere ettersom jeg laster de opp til dropbox.

https://www.dropbox.com/sh/ognz9rstx4xhysk/AAD4c2O2asDUswp9Q0OQJ2PZa?dl=0

Landsat og gamle importer må så klart fjernes.


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til