Veldig bra!

> 13. feb. 2018 kl. 16:21 skrev NKA mapper <nkamap...@gmail.com>:
> 
> Jeg har hatt kontakt med Kartverket en stund om hvordan vi kan få tilgang til 
> Norge i Bilder og til bedre kartdata enn N50, særlig for å få inn flere av de 
> 4 millioner bygninger som er i Norge.
> 
> Det er ingenting som tyder på at FKB vil bli frigitt de nærmeste årene uten 
> et sterkt politisk press (som ikke er der i øyeblikket). Derimot har jeg 
> forsøkt å se om det kan være noen muligheter for kartdata som ligger litt i 
> randsonen for Geovekst. Det ser ut til å kunne være:
> 
> 1) Tillatelse til å tegne av fra Norge i Bilder
> 2) Enten hele N20, som også inneholder bygninger, 
> 3) Eller bare N20 Bygning som har bygningskroppene
> 
> Geovekst har inntekter for flyfoto fra firmaer som viser frem flybildene til 
> kunder, f.eks. Eniro og 1881, men vi i OSM behøver ikke en rett til å 
> publisere bildene. Det høres ut som vi kan ha en reell mulighet til å få 
> tegne av fra NiB.
> 
> De to siste punktene er forenklinger/generaliseringer av FKB. Geovekst har 
> svært lave inntekter på N20 så mitt håp er at de etter hvert vil være villig 
> til å åpne disse datasettene.
> 
> Jeg har skrevet et utkast til et notat til Geovekst som er linket til her: 
> Notat
> 
> Om notatet skal sendes i denne formen bør vi være enig om det her på 
> maillisten. Det hadde uansett vært fint å få innspill.
> 
> Geovekst møtes bare 4 ganger i året og neste møte er i mars. Jeg fikk vite i 
> dag at de må få en henvendelsen fra oss denne uken pga sin dokumentfrist 
> videre. Om jeg kan få innspill i løpet av de neste to dagene så kan jeg sende 
> et oppdatert dokument torsdag ettermiddag.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart@nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til