[Håken Hveem]
> Sendt til Hamar Arbeider blad.

Veldig bra.  Har du vurdert å bruke færre TBF-er?  Hvem er målgruppen?
Hvis det er IRA-ere, så er det nok en fordel å skrive dem fullt ut eller
unngå dem helt for å øke lesbarheten.  Jeg har for eksempel ingen ide om
hva QSL-kort egentlig er etter å ha lest teksten.

Apropos reservenett, er det noe aktivitet rundt gitternett i
radioamatørkretser?  Vi i foreningen NUUG har lyst til å sette opp et
felleskapsdrevet nett ala freifunk i Norge, men har så langt ikke klart
å få kritisk masse deltagere.  Vi samles på
<URL: https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/dugnadsnett > og
#dugnadsnett.no.

(TBL = trebokstavsforkortelser, IRA = ikke radioamatører)

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til