Dear Pak Syafril,

 

Untuk membatasi size logs di KCF, ada di interface sebelah mana ya pak ?
saya cari masih belum nemu.

 

Best Regards,

 

Slamet Raharjo

IT Dept.

 -- 
--- [Kerio Control Firewall] ------ <Powered by Kerio Connect Mail]>---

Milis Kerio Control Firewall Indonesia

Subscribe : <mailto: kcontrol-subscribe[at]kerio.dutaint.com>
Unsubscribe : <mailto: kcontrol-unsubscribe[at]kerio.dutaint.com>
Latest version : KCF 7.1 path 2 build 2333
Documentation : http://kerio.dutaint.co.idKirim email ke