https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=392934

--- Comment #2 from gus_br...@hotmail.com ---
Error occurred on Tuesday, October 17, 2017 at 12:44:37.

krita.exe caused an Access Violation at location 00007FFD174F9F87 in module
kritaimagedocker.dll Reading from location FFFFFFFFFFFFFFFF.

AddrPC      Params
00007FFD174F9F87 0000000000000001 0000000011FB2F80 00000000005FA260 
kritaimagedocker.dll!ImageStripScene::qt_static_metacall
0000000068AB96CA 0000000068CA4B28 00000000005FA320 0000000068CA4B20 
Qt5Core.dll!QObject::event
000000000113CFEC 00000000005FFB90 0000000000000000 0000000000000001 
Qt5Widgets.dll!QGraphicsScene::event
0000000000E67B5C 0000000000000401 00000000006E50B0 0000000000308000 
Qt5Widgets.dll!QApplicationPrivate::notify_helper
0000000000E6EDD0 00000000062B7C90 00000000688B17BF 0000000000000000 
Qt5Widgets.dll!QApplication::notify
00007FFD16075256 00000000007FD7F0 00007FFD5DD10F20 0000000002EAC240 
libkritaui.dll!KisApplication::notify
0000000068A8DCC8 00000000007FD7F0 00000000062399D0 0000000000000000 
Qt5Core.dll!QCoreApplication::notifyInternal2
0000000068A938C5 0000000000070904 00000000018526E0 0000000000000000 
Qt5Core.dll!QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents
000000006A8DE4CE 0000000000000401 0000000000070904 0000000000000000 
qwindows.dll!qt_plugin_instance
0000000068AE4A21 0000000080000012 0000000000000000 00000000005FAA08 
Qt5Core.dll!QEventDispatcherWin32Private::sendTimerEvent
00007FFD5BFDBC50 00000000018526E0 0000000068AE44F0 0000000000070904 
USER32.dll!UserCallWinProcCheckWow
00007FFD5BFDB5CF 00000000005FAAF0 0000000000000000 0000000001853F40 
USER32.dll!DispatchMessageWorker
00007FFD5BFFE3E5 0000000000000000 00007FFD5C000920 0000000000000000 
USER32.dll!DialogBox2
00007FFD5BFFE23F 0000000000010003 00000000005FAC89 0000000000000000 
USER32.dll!InternalDialogBox
00007FFD5C0001BA 00007FFD00000000 0000000050022080 00000000000001D3 
USER32.dll!SoftModalMessageBox
00007FFD5BFFF930 00007FFD5B41AE68 0000000000000010 0000000000000800 
USER32.dll!MessageBoxWorker
00007FFD5BFFF74C 0000000000000000 0000000000012010 00007FFD0000004A 
USER32.dll!MessageBoxTimeoutW
00007FFD5C0401D2 000039B785188000 00000000173F4760 0000000000012010 
USER32.dll!MessageBoxTimeoutA
00007FFD5C03FDFE 000039B785188000 00000000736F0A31 00000000005FB078 
USER32.dll!MessageBoxA
00007FFD5B3D376C 0000000000000003 0000000006344891 00007FFD5B434340 
msvcrt.dll!__crtMessageBoxA
00007FFD5B3DC27E 00000000005FB6F8 00000000005FB140 0000000006344890 
msvcrt.dll!_NMSG_WRITE
00007FFD5B3CEFCA 0000000019E0BEA8 00000000167C7AA0 00000000167C5F70 
msvcrt.dll!abort
000000006889B28F 00000000006E50B0 0000000010405BE0 00000000001B4E00 
Qt5Core.dll!QMessageLogger::fatal
00000000688AA4EE 0000000000000001 00000000122C6040 00000000122F12F0 
Qt5Core.dll!QThread::~QThread
00007FFD174FCE85 00000000172C4070 000000001239A830 00000000122C6040 
kritaimagedocker.dll!ImageLoader::~ImageLoader
00007FFD174F88A5 000000001239A830 000000001239A830 000000000FADB2B8 
kritaimagedocker.dll!ImageStripScene::~ImageStripScene
00007FFD174F890D 00000000006E50B0 0000000068BE69A0 0000000068DACAF0 
kritaimagedocker.dll!ImageStripScene::~ImageStripScene
00007FFD174F6668 000000000FADB2A0 0000000010405BE0 0000000010405BE0 
kritaimagedocker.dll!ImageDockerDock::~ImageDockerDock
00007FFD174F693D 00000000172C4070 0000000010405BE0 00000000006E50B0 
kritaimagedocker.dll!ImageDockerDock::~ImageDockerDock
0000000068AB6497 0000000010405C38 0000000010405BE0 000000000F8A9448 
Qt5Core.dll!QObjectPrivate::deleteChildren
0000000000EA1C63 0000000010405BE0 0000000010405C48 0000000010405BE0 
Qt5Widgets.dll!QWidget::~QWidget
00007FFD2F4EE11A 0000000068E005C0 0000000068AB4F90 0000000000000001 
libkritawidgetutils.dll!KMainWindow::~KMainWindow
00007FFD160A0F28 0000000068E005C0 0000000068AB4F90 0000000010405BE0 
libkritaui.dll!KisMainWindow::~KisMainWindow
00007FFD160A0FAD 00000000164EA6E0 0000000019BD1550 0000000019BD1520 
libkritaui.dll!KisMainWindow::~KisMainWindow
0000000068AB970A 000000001247C010 00000000128963F0 00000000006E50B0 
Qt5Core.dll!QObject::event
0000000000EA6C1C 00000000125FB8E0 0000000011EEB740 00000000172C4070 
Qt5Widgets.dll!QWidget::event
0000000000F95D8D 00000000172C41B0 0000000068AE4C1B 0000000000000000 
Qt5Widgets.dll!QMainWindow::event
00007FFD2F4F007C 00000000005FFB90 0000000000000000 0000000000000001 
libkritawidgetutils.dll!KMainWindow::event
0000000000E67B5C 0000000010420860 00000000005FBF38 00000000172C8AB0 
Qt5Widgets.dll!QApplicationPrivate::notify_helper
0000000000E6EDD0 0000000000000000 00000000688B17BF 00000000172BD030 
Qt5Widgets.dll!QApplication::notify
00007FFD16075256 0000000000000008 0000000400000001 0000000010405BE0 
libkritaui.dll!KisApplication::notify
0000000068A8DCC8 0000000000000001 0000000000000102 00000000005FC190 
Qt5Core.dll!QCoreApplication::notifyInternal2
0000000068A938C5 0000000000070904 00000000018526E0 0000000000000000 
Qt5Core.dll!QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents
000000006A8DE4CE 0000000000000401 0000000000070904 0000000000000000 
qwindows.dll!qt_plugin_instance
0000000068AE4A21 0000000080000012 0000000000000000 00000000005FC478 
Qt5Core.dll!QEventDispatcherWin32Private::sendTimerEvent
00007FFD5BFDBC50 00000000018526E0 0000000068AE44F0 0000000000070904 
USER32.dll!UserCallWinProcCheckWow
00007FFD5BFDB5CF 00000000005FC5C0 00000000006A86F0 00000000005FC5C0 
USER32.dll!DispatchMessageWorker
0000000068AE3D1B 0000000002EAC240 0000000000000024 00000000006E53E0 
Qt5Core.dll!QEventDispatcherWin32::processEvents
000000006A8DE4B5 0000000000000080 0000000000000014 00000000129325C0 
qwindows.dll!qt_plugin_instance
0000000068A8C3AF 0000000000000000 00000000006F7BC0 0000000068BE4200 
Qt5Core.dll!QEventLoop::exec
0000000068A94D07 00000000005FFC00 00000000005FFB90 00000000005FFB40 
Qt5Core.dll!QCoreApplication::exec
0000000140005E4D 0000000000000001 00000000006F7980 0000000140459980 
krita.exe!0x100005e4d
00000001400013F8 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 
krita.exe!0x1000013f8
00000001400014EB 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 
krita.exe!0x1000014eb
00007FFD5DA22774 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 
KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk
00007FFD5DD50D51 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 
ntdll.dll!RtlUserThreadStart

krita.exe
ntdll.dll    6.2.15063.608
KERNEL32.DLL  6.2.15063.296
KERNELBASE.dll 6.2.15063.674
msvcrt.dll   7.0.15063.0
libkritawidgetutils.dll
libKF5I18n.dll
libkritaglobal.dll
Qt5Core.dll   5.9.1.0
ADVAPI32.dll  6.2.15063.674
Qt5Gui.dll   5.9.1.0
sechost.dll   6.2.15063.0
GDI32.dll    6.2.15063.0
RPCRT4.dll   6.2.15063.674
libkritaui.dll
ole32.dll    6.2.15063.502
gdi32full.dll  6.2.15063.674
combase.dll   6.2.15063.608
ucrtbase.dll  6.2.15063.674
msvcp_win.dll  6.2.15063.0
USER32.dll   6.2.15063.674
bcryptPrimitives.dll  6.2.15063.0
win32u.dll   6.2.15063.608
SHELL32.dll   6.2.15063.674
libgcc_s_seh-1.dll
cfgmgr32.dll  6.2.15063.0
shcore.dll   6.2.15063.608
windows.storage.dll   6.2.15063.674
libstdc++-6.dll
libKF5ConfigCore.dll
libkritaplugin.dll
shlwapi.dll   6.2.15063.502
kernel.appcore.dll   6.2.15063.0
libKF5GuiAddons.dll
powrprof.dll  6.2.15063.0
profapi.dll   6.2.15063.0
libKF5WidgetsAddons.dll
WS2_32.dll   6.2.15063.0
libKF5WindowSystem.dll
libKF5ItemViews.dll
libKF5CoreAddons.dll
Qt5PrintSupport.dll   5.9.1.0
comdlg32.dll  6.2.15063.502
MPR.dll     6.2.15063.0
libkritacolor.dll
libkritaflake.dll
libkritaimage.dll
libkritalibbrush.dll
Qt5Xml.dll   5.9.1.0
libkritaodf.dll
libkritapigment.dll
libkritapsd.dll
libkritastore.dll
libkritaundo2.dll
libkritaversion.dll
libkritawidgets.dll
libexiv2.dll
PSAPI.DLL    6.2.15063.0
libKF5Completion.dll
Qt5Network.dll 5.9.1.0
Qt5Multimedia.dll    5.9.1.0
libHalf.dll
libpng16.dll
libwinpthread-1.dll   1.0.0.0
VERSION.dll   6.2.15063.0
WINMM.dll    6.2.15063.0
NETAPI32.dll  6.2.15063.0
COMCTL32.dll  5.82.15063.413
USERENV.dll   6.2.15063.0
WINSPOOL.DRV  6.2.15063.608
Qt5Svg.dll   5.9.1.0
Qt5Concurrent.dll    5.9.1.0
libfftw3-3.dll
libKF5Archive.dll
libexpat.dll
iconv.dll
libz.dll    1.2.8.0
IPHLPAPI.DLL  6.2.15063.0
DNSAPI.dll   6.2.15063.674
NSI.dll     6.2.15063.0
winmmbase.dll  6.2.15063.0
bcrypt.dll   6.2.15063.0
NETUTILS.DLL  6.2.15063.0
LOGONCLI.DLL  6.2.15063.0
SAMCLI.DLL   6.2.15063.0
Qt5Widgets.dll 5.9.1.0
libKF5ConfigGui.dll
libintl.DLL   0.18.0.0
dwmapi.dll   6.2.15063.0
UxTheme.dll   6.2.15063.0
IMM32.DLL    6.2.15063.0
qwindows.dll  5.9.1.0
OLEAUT32.dll  6.2.15063.674
tiptsf.dll   6.2.15063.674
d3d9.dll    6.2.15063.0
opengl32.dll  6.2.15063.0
GLU32.dll    6.2.15063.0
MSCTF.dll    6.2.15063.674
ig7icd64.dll  10.18.10.4358
WTSAPI32.dll  6.2.15063.0
igdusc64.dll  10.18.10.4358
clbcatq.dll   2001.12.10941.16384
libEGL.DLL
libGLESv2.dll
kimg_exr.dll
libIex.dll
libIlmImf.dll
libImath.dll
libIlmThread.dll
kimg_kra.dll
kimg_ora.dll
kimg_pcx.dll
kimg_pic.dll
kimg_psd.dll
kimg_ras.dll
kimg_rgb.dll
kimg_tga.dll
kimg_xcf.dll
qgif.dll    5.9.1.0
qicns.dll    5.9.1.0
qico.dll    5.9.1.0
qjpeg.dll    5.9.1.0
qsvg.dll    5.9.1.0
qtiff.dll    5.9.1.0
qwbmp.dll    5.9.1.0
qwebp.dll    5.9.1.0
dataexchange.dll    6.2.15063.0
d3d11.dll    6.2.15063.0
dcomp.dll    6.2.15063.483
dxgi.dll    6.2.15063.502
twinapi.appcore.dll   6.2.15063.674
exchndl.dll   0.8.1.0
mgwhelp.dll   0.8.1.0
dbghelp.dll   6.3.9600.17298
dwrite.dll   6.2.15063.674
wintab32.dll  1.0.5.8
SETUPAPI.dll  6.2.15063.608
HID.DLL     6.2.15063.0
Wacom_Tablet.dll    6.3.25.3
TextInputFramework.dll 6.2.15063.502
CoreMessaging.dll    6.2.15063.608
CoreUIComponents.dll  6.2.15063.674
ntmarta.dll   6.2.15063.0
wintypes.dll  6.2.15063.0
usermgrcli.dll 6.2.15063.0
uiautomationcore.dll  7.2.15063.447
sxs.dll     6.2.15063.0
OLEACC.dll   7.2.15063.447
twinapi.dll   6.2.15063.674
PROPSYS.dll   7.0.15063.608
LINKINFO.dll  6.2.15063.0
kritalcmsengine.dll
liblcms2.dll
krita_colorspaces_extensions.dll
kritachalkpaintop.dll
libkritalibpaintop.dll
kritacolorsmudgepaintop.dll
kritacurvepaintop.dll
kritadefaultpaintops.dll
kritadeformpaintop.dll
kritadynapaintop.dll
kritaexperimentpaintop.dll
kritafilterop.dll
kritagridpaintop.dll
kritahairypaintop.dll
kritahatchingpaintop.dll
kritaparticlepaintop.dll
kritaroundmarkerpaintop.dll
kritasketchpaintop.dll
kritaspraypaintop.dll
kritatangentnormalpaintop.dll
kritablurfilter.dll
kritacolorsfilters.dll
kritaconvolutionfilters.dll
kritadodgeburn.dll
kritaembossfilter.dll
kritaexample.dll
kritaextensioncolorsfilters.dll
kritafastcolortransferfilter.dll
kritagradientmap.dll
kritahalftone.dll
kritaimageenhancement.dll
kritaindexcolors.dll
kritalevelfilter.dll
kritanoisefilter.dll
kritanormalize.dll
kritaoilpaintfilter.dll
kritaphongbumpmap.dll
kritapixelizefilter.dll
kritaposterize.dll
kritaraindropsfilter.dll
kritarandompickfilter.dll
kritaroundcornersfilter.dll
kritasmalltilesfilter.dll
kritasobelfilter.dll
kritathreshold.dll
kritaunsharpfilter.dll
kritawavefilter.dll
krita_shape_text.dll
libkritatextlayout.dll
libkritatext.dll
krita_flaketools.dll
krita_karbontools.dll
krita_tool_basicflakes.dll
libkritabasicflakes.dll
krita_shape_vector.dll
libkritavectorimage.dll
krita_shape_artistictext.dll
krita_shape_paths.dll
kritacolorgenerator.dll
kritapatterngenerator.dll
kritadefaulttools.dll
libboost_system-mgw71-mt-1_61.dll
kritarulerassistanttool.dll
kritaselectiontools.dll
kritatoolSmartPatch.dll
kritatoolcrop.dll
kritatooldyna.dll
kritatoollazybrush.dll
kritatoolpolygon.dll
kritatoolpolyline.dll
kritatooltext.dll
kritatooltransform.dll
kritaanimationdocker.dll
krita_docker_defaults.dll
kritaartisticcolorselector.dll
kritachanneldocker.dll
kritacolorselectorng.dll
qsvgicon.dll  5.9.1.0
kritacolorslider.dll
kritacompositiondocker.dll
kritadefaultdockers.dll
kritadigitalmixer.dll
kritagriddocker.dll
kritahistogramdocker.dll
kritahistorydocker.dll
kritaimagedocker.dll
kritalutdocker.dll
libOpenColorIO.dll
kritaoverviewdocker.dll
kritapalettedocker.dll
kritapatterndocker.dll
kritapresetdocker.dll
kritapresethistory.dll
kritasmallcolorselector.dll
kritaspecificcolorselector.dll
kritatasksetdocker.dll
edputil.dll   6.2.15063.447
kritaanimationrenderer.dll
kritabuginfo.dll
kritaclonesarray.dll
kritacolorrange.dll
kritacolorspaceconversion.dll
kritahistogram.dll
kritaimagesize.dll
kritaimagesplit.dll
kritalayergroupswitcher.dll
kritalayersplit.dll
kritametadataeditor.dll
kritamodifyselection.dll
kritaoffsetimage.dll
kritaqmic.dll
kritaresourcemanager.dll
kritarotateimage.dll
kritaseparatechannels.dll
kritashearimage.dll
kritawaveletdecompose.dll
SspiCli.dll   6.2.15063.674
comctl32.dll  6.10.15063.483
WindowsCodecs.dll    6.2.15063.483
apphelp.dll   6.2.15063.0
GROOVEEX.DLL  15.0.4859.1000
MSVCP100.dll  10.0.40219.325
MSVCR100.dll  10.0.40219.325
ATL100.DLL   10.0.40219.325
msi.dll     5.0.15063.0
GrooveIntlResource.dll 15.0.4835.1000
DropboxExt64.18.0.dll  1.0.18.0
thumbcache.dll 6.2.15063.0
PhotoMetadataHandler.dll    6.2.15063.0
mssprxy.dll   7.0.15063.674
SAMLIB.dll   6.2.15063.0
buShell.dll   10.5.1.9
gdiplus.dll   6.2.15063.608
FileSyncShell64.dll   17.3.6998.830
WININET.dll   11.0.15063.674
EhStorShell.dll 6.2.15063.0
MMDevAPI.DLL  6.2.15063.447
DEVOBJ.dll   6.2.15063.0
wdmaud.drv   6.2.15063.447
AVRT.dll    6.2.15063.0
ksuser.dll   6.2.15063.0
AUDIOSES.DLL  6.2.15063.502
msacm32.drv   6.2.15063.0
MSACM32.dll   6.2.15063.502
midimap.dll   6.2.15063.0
iertutil.dll  11.0.15063.608
ondemandconnroutehelper.dll   6.2.15063.0
winhttp.dll   6.2.15063.608
mswsock.dll   6.2.15063.0
WINNSI.DLL   6.2.15063.0
urlmon.dll   11.0.15063.674
CRYPTBASE.DLL  6.2.15063.0
msiso.dll    11.0.15063.674
mdnsNSP.dll   3.1.0.1
rasadhlp.dll  6.2.15063.0
fwpuclnt.dll  6.2.15063.0
Cabinet.dll   5.0.1.1

Windows 6.2.9200
DrMingw 0.8.1

-- 
You are receiving this mail because:
You are watching all bug changes.

Reply via email to