Seri Pahlawan (1) : Gadjah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara
Pengarang : Mr. Muhammad Yamin
Penerbit : Balai Pustaka
Tjetakan Kelima 1953
======================
Sinopsis : 
 
Dialiran sungai Berantas yang mengalir dengan derasnya menuju kearah selatan 
dataran Malang dan dikaki pengunungan Kawi-Ardjuna yang yang indah-permai itu, 
maka disanalah agaknya seroang Indonesia berdarah rakyat dilahirkan pada 
permulaan abad ke 14. Ahli sejarah tidak daapt menyusun hari lahirnya dengan 
pasti, ibu bapak dan keluarganya tidak mendapat perhatian kenang-kenangan 
riwayat, begitu juga nama desa tempat dilahirkan dilupakan saja oleh penulis 
keropak zaman dahulu.
 
Asal-usul Gadjah Mada semuanya dilupakan dengan lalim oleh sejarah. 
Barangkali keadaan itu selaras pla dengan perbawa dan nasih Gadjah Mada. Dia 
tidak bertopang kepada darah keturunan, dan namanya terpaku dalam lembaran emas 
sejarah karena tujuan hidup yang tinggi dan maju kedepan atas tenaga usaha 
sendiri.

Dia kelahiran rakyat jelata, dan rakyat murba acapkali dilangkahi saja oleh 
sejarah yang berpihak ekpada yang dianggapnya menarik perhatian.
Menurut kepercayaan orang Bali, seperti tertulis dalam kitab Usana Djawa, 
maka Gadjah Mada itu dilahirkan dipulau Bali Agung, dan pada suatu ketika 
berpindah ke Madjapahit.

Menurut cerita Bali itu, maka Gadjah mada tidak mempunyai ibu dan bapa, 
melainkan terpancar dari dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hiang 
Narajana ke atas dunia.
Jikalau sekiranya cerita ini benar, maka Gadjah Mada berasa dari tanah pulau 
Bali seperti Perabu Airlangga (990-1042),
Yang mendirikan kerajaan Darmawangsa setelah keraton dibakar dan negara 
diruntuhkan oleh kekuasaan Wuraweri Sriwijaya dalam tahun 1007 M.
 
Tetapi karena disekelilingi kota Malang-Singasari sejak dahulu banyak didapati 
tanda-tanda memperingati nama Gadjah Mada, dan oleh karena dalam tahun 1321 dia 
telah berusia cukup untuk menjadi patih disuatu daerah, maka keluarlah 
persangkaan yang memberi alasan,
bahwa dia agkanya kelahiran aliran sungai Berantas, dilahirkan kira-kira dalam 
tahun 1300. 
Sebagai pemuda dia tidak mempunyai hidup yang mewah-bahagia, melainkan 
dibesarkan sebagai anak desa yang bersatu dalam kemelaratan sehari-hari dengan 
alam yang kaya raya.
Dari pemuda rakyat yang lebih tua mendengar bagaimana runtuhnya kerajaan 
Singasari dengan pembakaran keraton dan pembunuhan bangsawan pada tempat yang 
letaknya dekat disebelah utara.

Keadaan negara turun dan negara naik itu mengisi kepada dan dada pemuda Gadjah 
Mada yang mempunyai panggilan hidup yang luar biasa. Suruhan suci lahirlah 
kedalam dadanya.
Pemuda yang bercita-cita itu lalu menjadi ahli negara yang maha tangkas, djiwa 
dan raga, waktu dan seluruh tenaga diserahkan untuk membesarkan negara yang 
baru terbentuk.
Didalam tangannya negara itu menjadi berjiwa dan bersemangat dan naik ketingkat 
keluhuran diatas dasar persatuan yang hidup dalam tangan pemimpin besar yang 
berasal dari anak desa itu.
 
Dalam perpustakaan, maka Gadjah Mada kenamaan juga dengan memakai nama lain, 
seperti Empu Mada, Jaya Mada, atau Dwirada MAda, menurut agama namanya : Lembu 
Muksa, sebagai penjelmaan Mahadewa Wisnu.
Gajah Mada artinya Gajah yang galak tangkas, penuh dengan kegiatan.
Lebih dari pada empat puluh tahun Gadjah Mada berjuang dan bekerja segenap 
waktu untuk persatuan dan kepentingan negara.
 
Kitab pararaton memberi rencana tentang perjalanan rancangan hidup Gajah Mada 
menurut garis-garis besar. 
Lekaslah dia mendapat perhatian pegawai tinggi, karena bertindak sebagai pemuda 
yang penuh cita-cita membantu kerajaan dan jiwa kepala negara (1328).
Dialah yang mempersatukan kepulauan Nusantara dengan sumpah nusantara atau 
sumpah palapa.
 
Dalam tahun 1364 Gadjah Mada meninggal dunia tidak ketahuan dimana badannya 
tersimpan dalam pangkuan bumi. Kata setengah orang dia meninggal di Majapahit.
kata setengah orang lagi dia menenggelamkan diri kedalam lautan Indonesia.
Dialah seorang besar Indonesia, yang tidak diketahui tempat lahir dan tempat 
matinya.

Walaupun demikian nama dan perjuangannya tinggal hidup selama-lamanya dalam 
hati sanubari rakyat sesudahnya dan mendapat ingatan mulia dalam sejarah 
kebangsaan.
Perjuangan yang lamanya empat puluh tahun itu akan mendapat penerangan dalam 
karangan yang tuan baca ini.

Tulisan ini akan menurutkan jejak2 yang dapat diselidiki di atas jalan yang 
dirintis pemimpin kebangsaan itu di atas lebih persatuan menuju kebesaran nusa, 
bangsa dan negara.
 
Bagian I  : Hidup Yang Penuh Perjuangan Untuk Melaksanakan Persatuan Tumpah 
Darah dan Negara
Bagian II : Turun naiknya negara Majapahit sejak dari lahir sampai runtuhnya 
dengan Gajah mada dipuncak kebesaran (1292-1365)
Bagian III : Gajah Mada melangkah dengan kebijaksanaan dan tumpahan darah ke 
dalam usaha negara (1319-1331)
Bagian IV : Gajah Mada menjadi patih Mangkubumi Majapahit dan perdana menteri 
Negara (1331)
Bagian V  : Kedudukan Gajah Mada dalam Pusat Pemerintahan Negara
Bagian VI : Perhubungan antara Aditiwarman dengan Gajah Mada dan orang besar 
sekeliling mereka (1325-1344)
Bagian VII : Panglima Gajah Mada Menyerang Pulau Bali, Sumbawa dan Bone (1343)
Bagian VIII: Gajah Mada mengabdi dengan mengangkat Sumpah kepada persatuan 
Nusantara dan menghubungkan negara-negara Asia.
Bagian IX : Riwayat Sunda yang berisi kegagalan tindakan Gajah Mada (1357)
Bagian X  : Gajah Mada meninggal dunia dipuncak kemegahan
Bagian XI : Keruntuhan negara Majapahit sesudah Gajah Mada meninggal dunia 
(1365-1521)

Selamat mencari dan membaca buku-buku lama... :)
 
Wassalam
-i2n-
21 Jum.Akhir 1426 H


Tiada kata akhir untuk belajar seperti juga tiada kata akhir untuk kehidupan,
dan tugas paling sulit dalam hidup adalah....belajar untuk sabar.
 
(Annemarie Schimmel)

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed] 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/keluarga-sejahtera/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke