Zdravím Mirku,

problém je to prastarý (2005) a samotný tvůrce Gavin King se k němu
vyjádřil<https://forums.hibernate.org/viewtopic.php?t=944439>.
(Doporučuji dočíst thread do konce, kde je nádherný flame)

Prakticky chceš asi dosáhnout tohoto:
  Najdi všechny Person, které mají Permission X
    A ZÁROVEŇ
  vrať od nalezených Person všechny Permissions.

To jedním joinem nepůjde, protože Permission musí být X a některé tím pádem
ve výsledku nebudou, což je v rozporu s druhou polovinou požadavku, že se
mají vrátit všechny.
Kdyby v třídě *JoinWalker *nebyla podmínka *&& ! oj.hasRestriction(), *tak
by se kolekce permissions vrátila jen napůl plná.

Musíš to bohužel napsat explicitně: nejdřív zjistit, které Person entity
chceš a pak k nim dotáhnout všechny jejich permissions.
Zkusil bych:

  1. 2 query, v první vybrat vhodné Person a pak k nim dotáhnout
  permissions v druhé query
  2. použít 
Criteria.ALIAS_TO_ENTITY_MAP<http://docs.jboss.org/hibernate/orm/4.1/devguide/en-US/html_single/#querycriteria-associations>a
udělat si mapovací práci ručně v paměti
  3. mohlo by i fungovat FetchMode.SELECT, nebo subquery

Petr Janata


2013/4/29 Miroslav Paulfranc <paul...@seznam.cz>

> Zdravím všechny přítomné.
> Narazil jsme v Hibernate (3.6 a 4.0) na problém týkající se Criteria API -
> konkrétně jde o dotahování objektu s kolekcí.
>
> Situace je následující:
> Mám dejme tomu třídu Person a ta má kolekci Permissions, která je v hbm
> označena jako lazy loaded (lazy="true").
>
> Pokud chci jedním SQL dotazem načíst osobu s kolekcí oprávnění, použiji:
>
> *DetachedCriteria criteria = DetachedCriteria.forClass(Person .class,
> "person");
> criteria.createCriteria("permissions", "permission",
> DetachedCriteria.LEFT_JOIN);*
>
> objekt třídy Person je potom natažen v rámci jednoho SQL dotazu včetně
> Permissions.
>
> Pokud chci do podmínky k části join cokoliv přidat (např. omezit na platné
> perm. kde validDateTo=null), použiju metodu
> DetachedCriteria<http://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.6/javadocs/org/hibernate/criterion/DetachedCriteria.html>
> *createCriteria<http://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.6/javadocs/org/hibernate/criterion/DetachedCriteria.html#createCriteria%28java.lang.String,%20java.lang.String,%20int,%20org.hibernate.criterion.Criterion%29>
> *(String<http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true>
> associationPath,
> String<http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/String.html?is-external=true>
> alias,
> int joinType, 
> Criterion<http://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.6/javadocs/org/hibernate/criterion/Criterion.html>
> withClause)
> tj.
> *criteria.createCriteria("permissions", "permission",
> DetachedCriteria.LEFT_JOIN, nějakáPodmínka);*
>
> ,pak je generován SQL dotaz přesně tak, jak bych čekal
> (dotaz z konkrétní aplikace*: left outer join dbo.zadost_data
> zadostdata1_ on this_.zadost_id=zadostdata1_.zadost_id and (
> zadostdata1_.vt is not null )*)
> , ale bohužel se nedotáhne kolekce permissions a pokus o přečtení končí
> výjimkou *LazyInitializationException*..
>
> Zkoušel jsem i nastavovat fetchMode ale bez úspěchu..
>
> Ověřoval jsem na několika aplikacích a všude se stejným výsledkem.
>
> Metoda s parametrem Criterion byla přidána relativně "nedávno" (v 3.2.
> myslím nebyla).
>
> Připadá mi, že pokud přidám withClause, ignoruje se potom fetch mode.
> Tušíte prosím, jestli se dá přidat do join části nějakým jiným způsobem
> další podmínka?
>
> Mimochodem; např. v Hibernate třídě *JoinWalker* jsou variace na podmínku
> *
> *
> *if ( oj.getJoinType()==JoinType.LEFT_OUTER_JOIN && ! oj.hasRestriction()) {
>           //it must be a collection fetch
>           collectionPersisters[j] = collPersister;
>           collectionOwners[j] = oj.getOwner(associations);
>           j++;
>         }*
>
> kde *hasRestriction* indikuje použití podmínky withClause, tak nevím,
> jestli to nemůže souviset s tímto problémem..
>
> Předem děkuji za odpověd.
> M.P.
>
>
>
>
>
>
>
>

Odpovedet emailem