Dobrý den,

vytvořil jsem níže uvedený BPEL skript a podařilo se mi ho úspěšně nasadit
na Apache ODE běžící v Tomcatu. Nevím ale, jak příslušný proces spustit.
Pokud jsem pochopil správně, měl by se proces chovat navenek jako klasická
SOAP WS a WSDL by mělo být dostupné na adrese:

http://localhost:8080/ode/processes/ProcessInvoice?wsdl

Nicméně na této adrese nic není (Requested resource not found!).

Nevíte někdo prosím, co je špatně?

Předem děkuju,
DušanPříslušný BPEL skript:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<process name="ProcessInvoice"
targetNamespace="http://invoiceregistry.me.cz/";
xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable";
xmlns:invrwsdl="http://invoiceregistry.me.cz/";
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath2.0"
expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath2.0">

<import
location="InvoiceRegistryWS.wsdl"
namespace="http://invoiceregistry.me.cz/";
importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"; />

<partnerLinks>
<partnerLink
name="InvoiceRegistryPartnerLink"
partnerLinkType="invrwsdl:InvoiceRegistryPartnerLinkType"
partnerRole="InvoiceRegistryServiceRole" />
</partnerLinks>

<variables>
<variable name="newInvoice" messageType="invrwsdl:insertNewInvoice" />
<variable name="response" messageType="invrwsdl:insertNewInvoiceResponse" />
</variables>

<sequence>
<assign name="PrepareInsertNewInvoiceRequest">
<copy>
<from>
<literal>
<invoice>
<buyerId>entity-02</buyerId>
<sellerId>entity-03</sellerId>
<price>
<currency>CZK</currency>
<value>1000000</value>
</price>
</invoice>
</literal>
</from>
<to variable="newInvoice" part="parameters" />
</copy>
</assign>

<invoke
name="InsertNewInvoice"
partnerLink="InvoiceRegistryPartnerLink"
operation="insertNewInvoice"
inputVariable="newInvoice"
outputVariable="response" />

</sequence>

</process>

Odpovedet emailem