Dobrý deň

Snažím sa nainštalovať aplikáciu eDane.jnlp z http://edane.drsr.sk/install/java2014/eDane.jnlp. Mám nainštalovanú javu z openjdk-7 na platforme Debian Jessie amd64. Na stránkach portálu Finančnej správy je, že je to testované aj na 64 bit verzii linuxu a java má byť vyššej verzie ako 1.6.
Pri spustení cez javaws mi hodí chybu:

javaws eDane.jnlp
This application does not specify a Codebase in its manifest. Please verify with the applet's vendor. Continuing. See: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/security/no_redeploy.html for details. This application does not specify a Codebase in its manifest. Please verify with the applet's vendor. Continuing. See: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/security/no_redeploy.html for details. This application does not specify a Codebase in its manifest. Please verify with the applet's vendor. Continuing. See: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/security/no_redeploy.html for details. This application does not specify a Codebase in its manifest. Please verify with the applet's vendor. Continuing. See: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/security/no_redeploy.html for details. Application title was not found in manifest. Check with application vendor Application title was not found in manifest. Check with application vendor
Architecture: amd64
OS Name: Linux
Local host address: 127.0.0.1
Native Command: [/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java, -Dnativeswing.localhostAddress=127.0.0.1, -Djava.library.path=/usr/java/packages/lib/amd64:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/jni:/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/lib/jni:/lib:/usr/lib, -classpath, /tmp/.djnativeswing/classpath, chrriis.common.NetworkURLClassLoader, http://127.0.0.1:55271/classpath/1/, chrriis.dj.nativeswing.swtimpl.NativeInterface, 1, 50894] Application title was not found in manifest. Check with application vendor Application title was not found in manifest. Check with application vendor UIDefaults.getUI() failed: no ComponentUI class for: javax.swing.JPanel[,0,0,0x0,invalid,layout=java.awt.FlowLayout,alignmentX=0.0,alignmentY=0.0,border=,flags=9,maximumSize=,minimumSize=,preferredSize=]
java.lang.Error
        at javax.swing.UIDefaults.getUIError(UIDefaults.java:732)
at javax.swing.MultiUIDefaults.getUIError(MultiUIDefaults.java:130)

a ešte oveľa viac riadkov, ale nechcel som to sem všetko nakopírovať.

Neviem zistiť, v čom je problém. Či verzia Javy, alebo, že to nebeží pre 64 bit platformu, alebo že niečo nemám nainštalované.

Ďakujem za prípadnú pomoc

S pozdravom

Ronald Púpala


Odpovedet emailem