Problém zřejmě není v paralelním spouštění (obě varianty vypadají zcela 
správně) ale v té práci se sockety.
Jaký by to mohl být problém, to mě moc nenapadá - jedině snad že pokud je těch 
spojení opravu MOC (stovky, tisíce) tak že to narazí na maximální počet 
otevřených souborů (sockety se počítají jako otevřené soubory).
Jinak těžko radit, bez dalších informací.

Kamil Podlešák


On 12. 6. 2014, at 13:30, Vladislav Korecký <vladislav_kore...@gordic.cz> wrote:

> Děkuji za odpověď,
> přepsal jsem aplikaci aby místo threads používala bean s Async metodou.
> Pomocí scheduleru vyvolávám metody a ta vytváří instanci beany a na ní 
> spouští metody s anotací Async.
> Vše běží paralelně, ale problém se Socket přetrvává.
> 
> Předem děkuji za pomoc,
> Korecký
> 
> Ing. Vladislav Korecký        <signature.png>
> GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
> tel: +420 567 571 467 On 12.6.2014 08:29, Tomas Baca wrote:
>> http://docs.spring.io/spring/docs/3.0.x/spring-framework-reference/html/scheduling.html
>> 
>> example:
>> @Async
>> Future<String> returnSomething(int i) {
>>     // this will be executed asynchronously
>> }
>> 
>> 
>> 2014-06-11 19:31 GMT+02:00 Vladislav Korecký <vladislav_kore...@gordic.cz>:
>> Dobrý den,
>> prosím o radu.
>> 
>> Mám zkušební console aplikaci, ve které mám třídu která implementuje 
>> Runnable, v metodě run() vytvářím Socket (klient) a navazuji spojení se 
>> serverem.
>> V main metodě vyvolávám několik instancí výše zmíněné třídy a vše vesele 
>> komunikuje (paralelně).
>> 
>> Když stejnou třídu vytvořím ve webové aplikaci postavené nad Spring MVC a 
>> pomocí scheduleru vyvolám třídu, která vytvoří instance zmíněného threadu a 
>> spustí je, tak se mi jednotlivý socket klienti poperou (některé instance 
>> hlásí, že nelze navázat spojení, jiné hlásí timeout). Když vše udělám 
>> synchroně (vyvolávám jednotlivé instance threadu postupně), tak vše funguje.
>> Zkoušel jsem i implementovat Spring TaskExecutor, ale se stejným výsledkem.
>> 
>> Jak bych měl postupovat ve webové aplikaci, abych mohl navázat N paralelních 
>> spojení se Socket servery ?
>> Upozorňuji, že komunikace probíhá na TCP/IP úrovní pomocí zasílání 
>> jednotlivých bytes. Nemohu použít HttpClient či podobné třídy.
>> 
>> Předem děkuji za pomoc,
>> Vladislav Korecký
>> 
> 

Odpovedet emailem