Dobrý den!

Mám soubor o velikosti několika MB, který obsahuje serializované javovské objekty (bajtkód i zdrojáky mám). Problém je v tom, že tento soubor je z nějakého důvodu useknutý, tudíž deserializace oprávněně skončí s výjimkou EOFException.

Chtěl bych z těch dat přečíst alespoň něco, co se dá. Nenapadá vás nějaký způsob, jak o provést? Zkusil jsem například nástroj "jdeserialize" [1], ale bohužel padá také.

Celý obsah je jeden objekt, ve kterém jsou vnořeny další objekty, tudíž nemůžu použít deserializaci "po kouskách", kdy bych si načtený objekt někam uložil a zkusil další. Je to jedno volání ObjectInputStream.readObject().

Nemáte na to někdo nějaký fígl?

Předem děkuji za jakýkoliv tip!

Jarda


[1] https://code.google.com/p/jdeserialize/


--
Jaroslav Kačer

Prague, Czech Republic, EU
Mail:  jaros...@kacer.biz
Phone: +420.723.914.123

Odpovedet emailem