🙏💐💐 *10-02-2018 ಶನಿವಾರದ KSGE ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸುದ್ದಿಗಳು,ಒಂದೇ
ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👇
*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

 http://www.ksge.in/2018/02/10-02-2018-saturday-education.html

👆 *ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಗೆ ರೂ 10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ : ಸೇಠ್*
👆 *ವೇತನ ವರದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ*
👆 *15 ದಿನದಲ್ಲಿ 815 ಪಿಡಿಓ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ*
👆 *ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ-2*
👆 *ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಭಿಮತ ಸಂಗ್ರಹ*
👆 *SSLC ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ:Online ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ*
👆 *ಸಹಾಯಕರ ಅಡುಗೆ ಗೌರವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು?-2*
👆 *ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ವೇತನ ಹೆಚ್ವಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ*
👆 *ಆಧಾರ್‍ ರದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ*
👆 *31 ಸಾವಿರ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಕ್ರಮ*
👆 *ಮೇ 6 ರಂದು ನೀಟ್:ಆಧಾರ್‍ ಕಡ್ಡಾಯ-2*
👆 *6 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೋರಿಕೆ*
👆 *ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ*
👆 *Phd ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ:ತಿಂಗಳಿಗೆ 80 ಸಾವಿರ ರೂ.ಶಿಷ್ಯವೇತನ*
👆 *IT Returns ಗೆ ಮಾರ್ಚ 31 ಗಡವು*
👆 *ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ*
👆 *ಪರಿಹಾರ ಹಣಕ್ಕೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ*
👆 *ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ:ಸುಪ್ರೀಂ ಗೆ ಖಾಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ*
👆 *ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ವಕೀಲನಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ ತರಾಟೆ:ವಕಾಲತು ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಸಲಹೆ*
👆 *ಕೋರಂ ಅಭಾವ;ಸದನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಭಾವ*
👆 *ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷವಿಲ್ಲ:ಚೀನಾ*
👆 *ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರೀಯೆ*
👆 *ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಶೀಘ್ರ ಪುನಾರಂಭ*
👆 *LPG ವಿತರಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಹೈ ತಡೆ*
👆  *KSOU ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೋರಾಟ ಅಗತ್ಯ*
👆 *ನಿನ್ನೆಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು*

*MAHANTAGOUD T PATIL SWCM KSPSTA*

🙏💐 *PLZ SHARE*💐🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAL8OgzD6HfTDCg62YNQaWYY6NEEfgZdMEZUPReZkFWNBPB1Srw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to