✍🌹 *13-4-2018 ಶುಕ್ರವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://mahitilok.blogspot.com/2018/04/13-4-18-friday-news.html
🌹 *ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಪಿಯು ಕ್ಲಾಸ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಗರಂ*
🌹 *ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿ :ಎ ಶ್ರೇಣಿ 32 ‌ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ*
🌹 *ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ  ಮೀನಾಮೇಷ*
🌹 *4017 ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ: ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ
ಹೈಕೋರ್ಟ*
🌹 *SC-ST ತೀರ್ಪು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ*
🌹 *ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದು*
🌹 *ಪ.ಪೂ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ರಜೆ ರಹಿತ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ*
🌹 *ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮೀರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಜ್ಜು*
🌹 *ಇಸ್ರೋ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ*
🌹 *ಮಂಜೇಗೌಡರ  ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಸಕ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ*
🌹 *ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡಲು ಮನವಿ*
🌹 *ಸ್ವರ್ಣ ತಂದ ಸುಶೀಲ್,ರಾಹುಲ್*
👇👇👇👇👇👇👇👇
*ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ👆
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨
🗞🗞 *ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👇👇👇👇👇👇
🗞 *ವಿಜಯವಾಣಿ*
http://epapervijayavani.in/
🗞 *ವಿಶ್ವ ವಾಣಿ*
http://epaper.vishwavani.news/
🗞 *ಉದಯವಾಣಿ*
http://epaper.udayavani.com/
🗞 *ಪ್ರಜಾವಾಣಿ*
http://epaper.prajavani.net/
🗞 *ಕನ್ನಡಪ್ರಭ*
http://kpepaper.asianetnews.com/
🗞 *ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://www.vijaykarnatakaepaper.com/
🗞 *ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ*
http://epaper.samyukthakarnataka.com/t/13268
🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞🗞
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVx1G11smLekyDzBqD-6Ptbp--U5pFW5EEDNGwATKAC72w%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to