✍🌐 *18-05-2018 ಶುಕ್ರವಾರದ ಸುದ್ದಿ & ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು*
(Mallikarjun Hulasur)
👉 *ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ... ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*👇

http://www.mahitilok.in/2018/05/18-05-2018-friday-news.html

 👆👆👆👆👆👆👆👆
 🌹 *ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅತಂತ್ರ*
🌹 *ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ*
🌹 *ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರ್ವ ಆರಂಭ*
🌹 *ಗೌಣವಾಯ್ತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆ?*
🌹 *ಗುಮಾಸ್ತ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ವರೆಗೆ*
🌹 *PUC ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ*
🌹 *ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಮೇ 30 ಕೊನೆ ದಿನ*
🌹 *ಡಿ.ಇಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ರವಾನೆ*
🌹 *ಪೆಟ್ರೋಲ್,ಡಿಸೇಲ್ ದರ 4 ರೂ ಏರಿಕೆ ಸಂಭವ*
🌹 *BESCOM ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ*
🌹 *ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ*
🌹 *ಜಯನಗರ -ಜೂ.11 ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ*
🌹 *ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ನತ್ತ RCB*

👉🏿 *ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು.....*
 *ಒಂದೇ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ*👆
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🗞 *ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು*🗞
1⃣8⃣➖0⃣5⃣➖1⃣8⃣
🔥 *ವಿಜಯವಾಣಿ* https://is.gd/CbeIu
🔥 *ಪ್ರಜಾವಾಣಿ* https://is.gd/wAe6L
🔥 *ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ* https://is.gd/m6b02
🔥 *ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ* https://is.gd/yFxnn
🔥 *ವಿಶ್ವವಾಣಿ* https://is.gd/nz0mY
🔥 *ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ* https://is.gd/Bpsnl
🔥 *INDIAN EXPRESS* https://is.gd/MAnFJ
🔥 *TIMES OF INDIA*
https://goo.gl/JveoBM
🔥 *THE HINDU* https://is.gd/Ko8ox
*ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ..*🙏

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KSHST" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kshst+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to kshst@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/kshst/CAC1EPVzXQkme4MEe8VD3EXsRSwHOX%3DVPDaw1zancm9k3Jft4%3DA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to