Revision: 8033
     
http://languagetool.svn.sourceforge.net/languagetool/?rev=8033&view=rev
Author:  milek_pl
Date:   2012-09-13 18:36:10 +0000 (Thu, 13 Sep 2012)
Log Message:
-----------
fix a false alarm

Modified Paths:
--------------
  trunk/JLanguageTool/src/main/resources/org/languagetool/rules/pl/grammar.xml

Modified: 
trunk/JLanguageTool/src/main/resources/org/languagetool/rules/pl/grammar.xml
===================================================================
--- 
trunk/JLanguageTool/src/main/resources/org/languagetool/rules/pl/grammar.xml  
  2012-09-13 12:38:12 UTC (rev 8032)
+++ 
trunk/JLanguageTool/src/main/resources/org/languagetool/rules/pl/grammar.xml  
  2012-09-13 18:36:10 UTC (rev 8033)
@@ -2749,7 +2749,7 @@
         <marker>
           <token postag="adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos" 
postag_regexp="yes"><exception postag="adj:sg:(nom|acc).*|verb.+" 
postag_regexp="yes"></exception><exception>też</exception></token>
         </marker>
-        <token postag="(subst|ger):sg:(acc\.)?nom.*:n.*" 
postag_regexp="yes"><exception postag="(subst|adj):pl:(acc\.)?nom.*:(n|f|m3).*" 
postag_regexp="yes"></exception></token>
+        <token postag="(subst|ger):sg:(acc\.)?nom.*:n.*" 
postag_regexp="yes"><exception postag="(subst|adj):pl:(acc\.)?nom.*:(n|f|m3).*" 
postag_regexp="yes"></exception><exception>to</exception></token>
       </pattern>
       <message>Ten przymiotnik lub zaimek jest w liczbie mnogiej. 
Prawdopodobnie należy użyć liczby pojedynczej: <suggestion><match no="1" 
postag="adj:sg:.*nom.*[\.:]n[^o].*" 
postag_regexp="yes"></match></suggestion>.</message>
       <short>Błąd odmiany</short>
@@ -2760,6 +2760,7 @@
       <example type="correct">Zarzucają kopalni organizowanie 
protestów.</example>
       <example type="correct">Rosło też zapotrzebowanie na efekty takich 
badań.</example>
       <example type="correct">Niektóre wersje pozwalają na dynamiczne 
linkowanie bibliotek.</example>
+      <example type="correct">Powszechnie uznaje się, że technologie 
językowe to jedna z kluczowych dziedzin.</example>
       <example correction="To" type="incorrect"><marker>Te</marker> 
milczenie jest męczące.</example>
       <example correction="To" type="incorrect"><marker>Te</marker> 
dziecko zachowuje się grzecznie.</example>
     </rule>

This was sent by the SourceForge.net collaborative development platform, the 
world's largest Open Source development site.


------------------------------------------------------------------------------
Live Security Virtual Conference
Exclusive live event will cover all the ways today's security and 
threat landscape has changed and how IT managers can respond. Discussions 
will include endpoint security, mobile security and the latest in malware 
threats. http://www.accelacomm.com/jaw/sfrnl04242012/114/50122263/
_______________________________________________
Languagetool-cvs mailing list
Languagetool-cvs@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/languagetool-cvs

Reply via email to