De helpfiles kunnen in het Nederlands worden gedownload via deze link:

https://legacyfamilytree.com/DownloadHelpFiles.asp

 

Kies Nederlands en een zipfile met de helpfiles worden gedownload.

De bestand in de zipfile kunnen gewoon gelezen worden in IExplorer.

 

m.vr.gr.

Ton van Heusden

 

Van: Legacy-Nederlands [mailto:legacy-nederlands-boun...@legacyusers.com] 
Namens Pierre Debecker
Verzonden: zaterdag 11 augustus 2018 21:17
Aan: Legacy
Onderwerp: [Legacy-Nederlands] (geen onderwerp)

 

Goede avond,

Omdat mijn kennis van het Engels uiterst summier is, zoek ik een degelijke 
Nederlandstalige handleiding.

Waar kan ik die aankopen?

Alle hulp is welkom.

Bedankt op voorhand.

 

Pierre Debecker

-- 
_______________________________________________
Legacy-Nederlands mailing list
Legacy-Nederlands@legacyusers.com
http://legacyusers.com/mailman/listinfo/legacy-nederlands_legacyusers.com

Antwoord per e-mail aan