On Thu, Sep 22, 2016 at 3:35 AM, Anton Khirnov <an...@khirnov.net> wrote:
> ---
> doc/examples/output.c | 71 
> +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
> 1 file changed, 44 insertions(+), 27 deletions(-)
>
> diff --git a/doc/examples/output.c b/doc/examples/output.c
> index 44a55f5..bb0da30 100644
> --- a/doc/examples/output.c
> +++ b/doc/examples/output.c
> @@ -233,25 +233,37 @@ static AVFrame *get_audio_frame(OutputStream *ost)
> static int encode_audio_frame(AVFormatContext *oc, OutputStream *ost,
>                AVFrame *frame)
> {
> -  AVPacket pkt = { 0 }; // data and size must be 0;
> -  int got_packet;
> +  int ret;
>
> -  av_init_packet(&pkt);
> -  avcodec_encode_audio2(ost->enc, &pkt, frame, &got_packet);
> +  ret = avcodec_send_frame(ost->enc, frame);
> +  if (ret < 0) {
> +    fprintf(stderr, "Error submitting a frame for encoding\n");
> +    exit(1);
> +  }
>
> -  if (got_packet) {
> -    pkt.stream_index = ost->st->index;
> +  while (ret >= 0) {
> +    AVPacket pkt = { 0 }; // data and size must be 0;
>
> -    av_packet_rescale_ts(&pkt, ost->enc->time_base, ost->st->time_base);
> +    av_init_packet(&pkt);
>
> -    /* Write the compressed frame to the media file. */
> -    if (av_interleaved_write_frame(oc, &pkt) != 0) {
> -      fprintf(stderr, "Error while writing audio frame\n");
> +    ret = avcodec_receive_packet(ost->enc, &pkt);
> +    if (ret < 0 && ret != AVERROR(EAGAIN) && ret != AVERROR_EOF) {
> +      fprintf(stderr, "Error encoding a video frame\n");
>       exit(1);
> +    } else if (ret >= 0) {
> +      av_packet_rescale_ts(&pkt, ost->enc->time_base, 
> ost->st->time_base);
> +      pkt.stream_index = ost->st->index;
> +
> +      /* Write the compressed frame to the media file. */
> +      ret = av_interleaved_write_frame(oc, &pkt);
> +      if (ret < 0) {
> +        fprintf(stderr, "Error while writing video frame\n");
> +        exit(1);
> +      }
>     }
>   }
>
> -  return (frame || got_packet) ? 0 : 1;
> +  return ret == AVERROR_EOF;
> }
>
> /*
> @@ -517,36 +529,41 @@ static int write_video_frame(AVFormatContext *oc, 
> OutputStream *ost)
>   int ret;
>   AVCodecContext *c;
>   AVFrame *frame;
> -  AVPacket pkt  = { 0 };
> -  int got_packet = 0;
>
>   c = ost->enc;
>
>   frame = get_video_frame(ost);
>
> -  av_init_packet(&pkt);
> -
>   /* encode the image */
> -  ret = avcodec_encode_video2(c, &pkt, frame, &got_packet);
> +  ret = avcodec_send_frame(c, frame);
>   if (ret < 0) {
> -    fprintf(stderr, "Error encoding a video frame\n");
> +    fprintf(stderr, "Error submitting a frame for encoding\n");
>     exit(1);
>   }
>
> -  if (got_packet) {
> -    av_packet_rescale_ts(&pkt, c->time_base, ost->st->time_base);
> -    pkt.stream_index = ost->st->index;
> +  while (ret >= 0) {
> +    AVPacket pkt = { 0 };
>
> -    /* Write the compressed frame to the media file. */
> -    ret = av_interleaved_write_frame(oc, &pkt);
> -  }
> +    av_init_packet(&pkt);
>
> -  if (ret != 0) {
> -    fprintf(stderr, "Error while writing video frame\n");
> -    exit(1);
> +    ret = avcodec_receive_packet(c, &pkt);
> +    if (ret < 0 && ret != AVERROR(EAGAIN) && ret != AVERROR_EOF) {
> +      fprintf(stderr, "Error encoding a video frame\n");
> +      exit(1);
> +    } else if (ret >= 0) {
> +      av_packet_rescale_ts(&pkt, c->time_base, ost->st->time_base);
> +      pkt.stream_index = ost->st->index;
> +
> +      /* Write the compressed frame to the media file. */
> +      ret = av_interleaved_write_frame(oc, &pkt);
> +      if (ret < 0) {
> +        fprintf(stderr, "Error while writing video frame\n");
> +        exit(1);
> +      }
> +    }
>   }
>
> -  return (frame || got_packet) ? 0 : 1;
> +  return ret == AVERROR_EOF;
> }
>
> static void close_stream(AVFormatContext *oc, OutputStream *ost)
> --

ok i think

-- 
Vittorio
_______________________________________________
libav-devel mailing list
libav-devel@libav.org
https://lists.libav.org/mailman/listinfo/libav-devel

Reply via email to