https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=111447

--- Comment #18 from rdiependa...@netscape.net ---

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Xavier van wijmeersch <xv3...@gmail.com>
Datum: 10 augustus 2017 om 15:00
Onderwerp:
Aan: rdiependa...@netscape.net


laten we dit voor de software ontwikkelaars rusten
ik woon 9660 Brakel en volgende week ben ik op 16/08/2017 in UZ-Gent
om 12u ben ik dan vrij laten wij dit in stilte oplossen
en ja je observatie is juist en eventueel is het probleem ergens anders
vanuit mijn vrije bijdrage heb meermaals ervaren dat het geheel niet
begrepen wordt
en deze een persoonlijk ontmoeten kan het probleem oplossen

vrijblijvend

Xavier
==========================

Xavier, no personal contact.  No.

For the moment, I do not know if this date format issue is a bug or a
misunderstanding from me.

We can continue via a LibreOffice forum.  Give me one.
If not, I can work around, while this behaviour always stays a secret:
to bug or not to bug ;-)

-- 
You are receiving this mail because:
You are the assignee for the bug.
_______________________________________________
Libreoffice-bugs mailing list
Libreoffice-bugs@lists.freedesktop.org
https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice-bugs

Reply via email to