sfx2/classification/example_ca-ES.xml |  4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

New commits:
commit fa8a4f62bba1c92ec9d3bd7de3be8d8443008b17
Author: Adolfo Jayme Barrientos <fit...@ubuntu.com>
Date:  Mon Oct 17 01:22:31 2016 -0500

  I made a grammar error here
  
  Change-Id: I202ed2cf4b60c8534098143bbbe26670760d7e5f

diff --git a/sfx2/classification/example_ca-ES.xml 
b/sfx2/classification/example_ca-ES.xml
index 707c090..f62d647 100644
--- a/sfx2/classification/example_ca-ES.xml
+++ b/sfx2/classification/example_ca-ES.xml
@@ -33,7 +33,7 @@
         </baf:VisualMarkingPart>
         <baf:VisualMarkingPart>
           <baf:Identifier>Document: Footer</baf:Identifier>
-          <baf:Value>Aquest contingut és de caràcter confidencial. 
No ho distribuïu externament sense autorització.</baf:Value>
+          <baf:Value>Aquest contingut és de caràcter confidencial. 
No el distribuïu externament sense autorització.</baf:Value>
         </baf:VisualMarkingPart>
         <baf:VisualMarkingPart>
           <baf:Identifier>Document: Watermark</baf:Identifier>
@@ -53,7 +53,7 @@
         </baf:VisualMarkingPart>
         <baf:VisualMarkingPart>
           <baf:Identifier>Document: Footer</baf:Identifier>
-          <baf:Value>Aquest contingut és només d’ús intern. No 
ho distribuïu externament.</baf:Value>
+          <baf:Value>Aquest contingut és només d’ús intern. No 
el distribuïu externament.</baf:Value>
         </baf:VisualMarkingPart>
         <baf:VisualMarkingPart>
           <baf:Identifier>Document: Watermark</baf:Identifier>
_______________________________________________
Libreoffice-commits mailing list
libreoffice-comm...@lists.freedesktop.org
https://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/libreoffice-commits

Reply via email to