Dato: 9/18/2016
 
Jeg er Sir Jonathan Stephen Cunliffe, visesentralbanksjef , Finansiell 
stabilitet, Bank of England. Jeg har et interessant tilbud som er verdt (£ 11.5 
millioner) for å dele med deg. Hvis du er interessert, kan du skrive tilbake 
til min personlige e-post: jonl1...@aol.co.uk for flere detaljer.
 
Merk: Dette innlegget ble oversatt av Google oversetter . Hvis du kan snakke, 
skrive og forstå engelsk, vennligst gi meg beskjed så det vil være bedre for 
vår kommunikasjon.
 
Hilsen,
Sir Jon S. Cunliffe

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-btrfs" in
the body of a message to majord...@vger.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Reply via email to