Goede dag,

Mijn naam is Ana Botin van Santander Credit Finance. Heb je een lening nodig
Of geld om te investeren? dan is hier de juiste plaats om gefinancierd te 
worden. Onze interesse
tarief is 3%.

Vul de onderstaande gegevens in en stuur deze naar (i...@santandarco.uk).
Voornaam:
Achternaam:
Seks:
Gewenst leenbedrag:
Tijdsduur:

Wij kijken op om zaken met u te doen.
Hoogachtend
Ana Botin
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-usb" in
the body of a message to majord...@vger.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Reply via email to