Al 24/03/06 12:01, En/na Oliver Hernandez Valls ha escrit:
> Aix� est� b�:
> 
> http://www.elpais.es/articulo/elpcibtec/20060323elpcibtec_3/Tes/tecnologia/navegador/Firefox/premia/espanol/Josep/Rio

Vaig mirar de fer-ne ressò a Softcatalà fa uns dies:
http://www.softcatala.org/noticies/14032006372.htm

Algú pot confirmar si hi ha cap mitja del país que se n'hagi fet també
ressò? Jo no n'he trobat cap... malament anem si no apreciem allò bo que
tenim...

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
   web: http://drac.homelinux.org
 email: [EMAIL PROTECTED]
   gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Respondre per correu electrònic a