On 5/17/07, Lars Brinkhoff <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Centrala Göteborg verkar inte vara ett bra ställe för automatisk
minneshantering för tillfället?

http://lars.nocrew.org/GC-disabled.jpg

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Inte konstigt att det ser så stökigt ut då :)

--
Johan
_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till