Mats wrote:
> Hej,
> 
> Jag tänkte höra om någon är extra nöjd med sitt SQL bibliotek som de
> använder.
> 
> Har just tittat på SQLAlchemy och tycker det ser intressant ut. Just hur de
> kan bygga upp SQL-frågan i små enkla steg är väldigt tilltalande.
> http://www.sqlalchemy.org/docs/05/sqlexpression.html#intro-to-generative-selects-and-transformations
> 
> Frågan är:
> 1. Vilka SQL bibliotek använder Lisp på ett bra sätt?
>
Det diskuterades Någon Annanstans(tm) häromsistens. Jag har för mig att
CL-SQL <http://clsql.b9.com/> rentav är modellerat efter SQLAlchemy,
just vad gäller det du frågar. Har desvärre ingen egen erfarenhet, så
allt är hörsägen.

-- 
Mikael Jansson | http://mikael.jansson.be | GPG Key 0x88986608
Limp: The Vim Lisp IDE - http://mikael.jansson.be/hacking/limp

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till