Jag använder SKILL för det dagliga: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Cadence_SKILL

15.07.2013 kl. 09:11 skrev Lars Brinkhoff <l...@nocrew.org>:

> Lars Brinkhoff skrev:
>> För modernisera Lisp.se en aning, har jag nu skapat grupper på
>> Google+ och Facebook:
>> http://plus.google.com/communities/109610076364848923030
>> http://facebook.com/groups/lisp.se/
> 
> Apropå uppdateringar, har jag också lagt till den nya familjemedlemmen
> Clojure på www.Lisp.se.
> 
> Är det någon som använder någon annan dialekt som inte är med på sidan?
> Eller någonsin använt AutoLisp eller Visual Lisp?
> 
> _______________________________________________
> Lisp mailing list
> Lisp@lisp.se
> http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp
_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till