Değerli Grup Üyeleri,

Kuruluşunuzun siber güvenlik seviyesini ve bu alandaki olgunluğunu
ölçmenize yardımcı olabileceğiniz düşündüğüm bir teste
https://www.braincert.com/test/3474-Siber-Guvenlik-Seviye-Degerlendirilmesi-free
adresinden
ulaşabilirsiniz. Bu testen %90 veya altında bir puan alınması siber
güvenlik alanında iyileştirilmesi gereken bazı noktalar olduğuna işaret
edebilir.

Bu test, ücretli olarak verdiğimiz ve 14 başlık altında 200'den fazla
sorudan oluşan bir değerlendirme çalışmasındaki soruların birkaçı
sadeleştirilerek hazırlanmıştır.

Her zaman olduğu gibi aklınıza takılan bir nokta olursa benimle iletişime
geçmeniz yeterlidir.

Saygılarımla,
Alper Başaran

Cevap