*Prohlašuji, že všechny mé minulé a budoucí příspěvky do uživatelských
příruček LibreOffice jsou licencovány pod licencí GNU General Public
License verze 3 nebo novější a Commons Attribution License verze 4 nebo
novější. *

Lukáš Novotný

-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: 
lokalizace+unsubscr...@cz.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Reply via email to