На Леон му се наложи спешно да лети за US и съответно, неговата лекция отпада.

Има ли някой желание да го замести?

Мариян

On 02/21/2018 01:50 PM, Marian Marinov wrote:
> Колеги,
> мисля, че събрахме достатъчно лекции за 3-и март и съответно ви напомням да 
> дойдете до Пловдив да се видим и да си поговорим :)
> 
> 11:00 - 11:45     Ангел Щилянов  How to setup Kdump & Kexec
> 12:00 - 12:45     Леон Анави   Осветление с Home Assistant и MQTT
> 12:45 - 14:00     всички ОБЯД
> 14:00 - 14:45     Рангел Иванов  Въведение в RISC-V архитектурата
> 
> Много е вероятно да имаме и workshop и/или лекция за използването на hardware 
> keys (smartcard/pgp) под Линукс.
> 
> Много ще се радвам ако има и други предложения за лекции, и ви моля да 
> помислите за теми за ligthning talks или дискусии.
> 
> Поздрави,
> Мариян
> 
> On 02/07/2018 11:38 AM, Marian Marinov wrote:
>> Здравейте,
>> бих желал да организираме отново годишната среща на групата.
>>
>> Предлагам на 3-ти Март да се съберем отново в Пловдив и да си поговорим на 
>> различни теми :)
>>
>> Направих страничка за събитието:
>>  http://www.linux-bulgaria.org/seminar2018/
>>
>> Моля всеки който може, да прати предложение за лекция :)
>> Ако има повече предложения от броят слотове, ще направя гласуване за 
>> лекциите.
>>
>> Поздрави,
>> Мариян
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Lug-bg mailing list
>> Lug-bg@linux-bulgaria.org
>> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
>>
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Lug-bg mailing list
> Lug-bg@linux-bulgaria.org
> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
> 


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@linux-bulgaria.org
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg

Reply via email to