commit 584ce50533e5f541e17d9a38315177fc9cb7d9e0
Author: Kornel Benko <kor...@lyx.org>
Date:   Thu Aug 10 08:11:09 2017 +0200

    Update sk.po
---
 po/sk.gmo |  Bin 524781 -> 524789 bytes
 po/sk.po  |   11 ++++++-----
 2 files changed, 6 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/po/sk.gmo b/po/sk.gmo
index 5e553e1..ddf42d1 100644
Binary files a/po/sk.gmo and b/po/sk.gmo differ
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 5993850..e7ebfe5 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LyX-2.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: lyx-de...@lists.lyx.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-30 10:20+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-30 11:39+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-10 08:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-10 06:08+0000\n"
 "Last-Translator: Kornel Benko <kor...@lyx.org>\n"
 "Language-Team: Slovak <kor...@lyx.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -2923,10 +2923,11 @@ msgstr "Ulož &prechodné vlastnosti"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/OutputUi.ui:111
 msgid ""
-"Runs the LaTeX backend with the -shell-escape option (this setting is always "
-"applied immediately)"
+"Runs the LaTeX backend with the -shell-escape option (Warning: use only when "
+"really necessary)"
 msgstr ""
-"Spúšťa LaTeX backend s voľbou -shell-escape (táto voľba sa použije okamžite)"
+"Spúšťa LaTeX backend s voľbou -shell-escape (Varovanie: použiť len keď "
+"naozaj potrebné)"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/OutputUi.ui:114
 msgid "&Allow running external programs"

Reply via email to