commit 4955d6abc8c8445b47d16aaba964f01f1a3fe900
Author: Pavel Sanda <sa...@lyx.org>
Date:   Sat Feb 24 01:15:29 2018 +0100

    * cs.po typo
---
 po/cs.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index b49ff49..e3432a0 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -24461,7 +24461,7 @@ msgstr ""
 "Použijte pro vložení vektorových obrázků libovolného typu.\n"
 "Lyx se pokusí získat vlastnosti obrázku pro koncový výstup.\n"
 "Formáty Xfig a Dia mají vlastní šablony. Specializované šablony\n"
-"umožnují použít font dokumnetu v obrázcích, což není možné s touto\nobecnou 
šablonou"
+"umožnují použít font dokumnetu v obrázcích, což není možné s touto\nobecnou 
šablonou\n"
 
 #: lib/xtemplates/xfig.xtemplate:33
 msgid "XFig"

Reply via email to