Mark Sapiro pushed to branch master at GNU Mailman / Mailman Core


Commits:
7b484d9a by dpa-webl...@aegee.org at 2022-03-08T18:04:35+01:00
Translated using Weblate (Bulgarian)

Currently translated at 12.2% (49 of 400 strings)

Co-authored-by: dpa-webl...@aegee.org <dpa-webl...@aegee.org>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/gnu-mailman/mailman/bg/
Translation: GNU Mailman/Mailman Core

- - - - -
5614b5b8 by Mark Sapiro at 2022-03-08T17:29:25+00:00
Merge branch 'weblate-gnu-mailman-mailman' into 'master'

Translations update from Hosted Weblate

See merge request mailman/mailman!976
- - - - -


1 changed file:

- src/mailman/messages/bg/LC_MESSAGES/mailman.po


Changes:

=====================================
src/mailman/messages/bg/LC_MESSAGES/mailman.po
=====================================
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-08-21 12:09-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-03-04 22:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-03-06 08:56+0000\n"
 "Last-Translator: dpa-webl...@aegee.org <dpa-webl...@aegee.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <https://hosted.weblate.org/projects/gnu-mailman/";
 "mailman/bg/>\n"
@@ -2200,3 +2200,18 @@ msgstr ""
 
 msgid "list:user:notice:welcome.txt"
 msgstr ""
+"Добре дошъл в пощенски списък „$display_name“!\n"
+"\n"
+"За да изпратиш съобщения до списъка, пиши на:\n"
+"\n"
+"  $listname\n"
+"\n"
+"Може да се отпишеш или да промениш предпочитанията си\n"
+"чрез електронно писмо до:\n"
+"\n"
+"  $request_email\n"
+"\n"
+"с думата 'help'  в темата или тялото (не включвай кавичките).  Ще получиш\n"
+"отговор с допълнителни инструкции.  Ще ти трябва и паролата ти за са\n"
+"промениш настройките си.  От съображения за сигурност паролата ти не е\n"
+"спомената тук.  Ако си я забравил може да я смениш чрез веб-страницата."View it on GitLab: 
https://gitlab.com/mailman/mailman/-/compare/5cfd54db29108f1b62bdb6aec2e9503e9a76c4eb...5614b5b8e721faa0b8126814cb3b312fba089b46

-- 
View it on GitLab: 
https://gitlab.com/mailman/mailman/-/compare/5cfd54db29108f1b62bdb6aec2e9503e9a76c4eb...5614b5b8e721faa0b8126814cb3b312fba089b46
You're receiving this email because of your account on gitlab.com.


_______________________________________________
Mailman-checkins mailing list -- mailman-checkins@python.org
To unsubscribe send an email to mailman-checkins-le...@python.org
https://mail.python.org/mailman3/lists/mailman-checkins.python.org/
Member address: arch...@jab.org

Reply via email to